საიტის რუკა

  მედია
.  ფოტოგალერეა
  სიახლეები
  საჯარო ინფორმაცია
.  საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი
.  ზოგადი ცნობები საჯარო ინფორმაციის შესახებ
.  საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები
.  ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები
.  ადამიანური რესურსები
.  ინფორმაცია ფინანსების შესახებ
.  ინფორმაცია სერვისების შესახებ
.  ანგარიშები
.  საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ შემოსული განცხადებების სტატისტიკა:
  რეფორმები ნოტარიატში
  პასუხები აქტუალურ თემებზე
  სასარგებლო ბმულები
  საიტის რუკა
  ნოტარიუსების რუკა
  კონტაქტი
  საკანონმდებლო აქტები
  საიტზე ძიება
  ჩვენ შესახებ
.  ნოტარიუსთა პალატა
  სტრუქტურა
.  გამგეობა
.  კომისიები
.  გამგეობის აპარატი
.  განვითარების სტრატეგია
  ონლაინ მომსახურება
.  განცხადება, თანხმობა
.  მინდობილობა/რწმუნებულება
.  ხელშეკრულება
  სერვისი იუსტიციის სახლში
  პასუხები აქტუალურ თემებზე
  საერთაშორისო კავშირის წესდება
  ელ. ფოსტა ნოტარიუსებისათვის
  სანოტარო ბიუროები
.  ნოტარიუსის თანაშემწეობის კანდიდატები
.  ხელშეკრულებით მომუშავე ნოტარიუსთა რეესტრი
.  დასვენების დღეებში სანოტარო ბიუროების სამუშაო გრაფიკი
.  ავტორიზებული ნოტარიუსები
..  რეგისტრატორი ნოტარიუსები - თბილისი
..  რეგისტრატორი ნოტარიუსები - რაიონები
..  რეგისტრატორი ნოტარიუსები - აჭარა
  სანოტარო ბიუროები
  საკანონმდებლო ბაზა
.  ძველი საკანონმდებლო აქტები
.  ელექტრონული ბიბლიოთეკა
  სიახლეები ნოტარიუსთათვის
  პალატის გამგეობა
  თანაშემწეობის კანდიდატები
  კალენდარი
  პრაქტიკის განზოგადება
  პრაქტიკის განზოგადება
.  ერთზე მეტ მემკვიდრეზე სამკვიდრო მოწმობის გაცემისას საზღაურის გამოანგარიშების თაობაზე
.  სამკვიდროს დაუფლების ფაქტის თაობაზე
.  სამემკვიდრეო საქმისწარმოების რიგი რეკომენდაციების თაობაზე
  სანოტარო მომსახურება
   ძირითადი სანოტარო სერვისები
  მედიატორები-თბილისი
  სანოტარო მომსახურების საზღაური
  ვადა და საზღაური
.  არქივის მომსახურების საფასური
  მედიატორები-აჭარა
  მედიატორები-რაიონები
  მედიატორი ნოტარიუსები
  სანოტარო მედიაცია
  რუკით სარგებლობის ინსტრუქცია
  სანოტარო მედიაცია
  დაგეგმე ვიზიტი ნოტარიუსთან
  სანოტარო მომსახურება
  სამემკვიდრეო რეესტრი
  ელექტრონული რეესტრი
  საკანონმდებლო ბაზა
  სანოტარო ბიუროები
  ონლაინ კონსულტაცია
  Hot Line
  სხვადასხვა
  გამგეობის გადაწყვეტილება
  აქტების ნიმუშები
  ლელა ხუნაშვილი
  ელისო მურღულია
  მერი ბუბაშვილი
  ლანა ხანიშვილი
  ნანა მოსია
  მარიამ გოგვაძე
  მადონა ბექთაშაშვილი
  დავით მეტრეველი
  გვანცა მიქიაშვილი
  ირსა ბურჭულაძე
  ხათუნა დევაძე
  თამარ მაჭავარიანი
  მზია მაჩიტიძე
  ია კიკუაშვილი
  თეა ანთაძე
  გულნარა არველაძე
  ნინო კევლიშვილი
  ელექტრონული ბიბლიოთეკა
.  სასამართლოს გადაწყვეტილებები
  ცირა ლომაია
  თამარ ახმეტელი
  ვანდა ღუტიძე
  საერთაშორისო სამართლებრივი აქტები
  კომენტარების მოდული
  ელზა ჭუნაშვილი
  დოდო წიკლაური
  ირინე მეტრეველი
  ინეზა სალაყაია
  ქეთევან თვაური
  ეთერ ხევიაშვილი
  ნანა ქადარია
  ქეთევან ტყეშელაშვილი
  ლია ჩიხლაძე
  ეკატერინე ნიკოლაძე
  ხატია ბერიძე
  ისტორიული დოკუმენტები
  ლალი ბაგრატიონი
  ნინო გვაზავა
  ქრისტინე მერკვილაძე
.  ანნა როინიშვილი
  ინსტრუქციები
  გულთამზე ბოჭორიშვილი
  ნათია მარუაშვილი
  მაია კოჟორიძე-გიგოლაშვილი
  კომენტარების მოდული
  მაია ჩალიგავა
  მაია მენთეშაშვილი
  იულია არდემანაშვილი
  თეა ციცხვაია
  ნინო კიკილაშვილი
  მაიკო გოგოლაძე
  თამარ გეფერიძე
  ქეთევან ქურასბედიანი
  გვანცა კვაცაშვილი
  ოლღა გიორგაძე
  თამარ ხურციძე
  დავით მეტრეველი
  ია ყიფიანი
  კორპორაციული ნომრები
.  ნოტარიუსთა სატელეფონო ნომრები
.  ნოტარიუსთა პალატის აპარატის თანამშრომლები
.  ნოტარიუსთა შემცვლელი პირები
  ვლადიმერ თულაძე
  ლელა ინწკირველი
  სვეტლანა კლოიანი
  ზაირა კუტალია
  თამარ ვაშაკიძე
  მაკა ციხისელი
  გილოცავთ დაბადების დღეს
  ოთარ ზოიძე
  ფორუმი
  ნინო გაბარაშვილი
  აკრძალვების რეესტრი
  მილოცვები
  სანოტარო ბიუროები
..  სანოტაო მომსახურება საზოგადოებრივ ცენტრებ
  ნოტარიუსის შემცვლელი პირები


მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

ნოტარიუსთა საკონსულტაციო
ცენტრი
2 000 778

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

იანვარი
560
 
სოლიდარობის ფონდში