საიტის რუკა

  სიახლეები
  საჯარო ინფორმაცია
.  საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი
.  ზოგადი ცნობები საჯარო ინფორმაციის შესახებ
.  საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები
.  ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები
.  ადამიანური რესურსები
.  ინფორმაცია ფინანსების შესახებ
.  ინფორმაცია სერვისების შესახებ
.  ანგარიშები
.  საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ შემოსული განცხადებების სტატისტიკა
  რეფორმები ნოტარიატში
  პასუხები აქტუალურ თემებზე
  სასარგებლო ბმულები
  საიტის რუკა
  ნოტარიუსების რუკა
  კონტაქტი
  საკანონმდებლო აქტები
  საიტზე ძიება
  ჩვენ შესახებ
.  გამგეობა
.  ნოტარიუსთა პალატა
.  კომისიები
.  გამგეობის აპარატი
  ონლაინ მომსახურება
.  განცხადება, თანხმობა
.  მინდობილობა/რწმუნებულება
.  ხელშეკრულება
  სერვისი იუსტიციის სახლში
  პასუხები აქტუალურ თემებზე
  საერთაშორისო კავშირის წესდება
  ელ. ფოსტა ნოტარიუსებისათვის
  სანოტარო ბიუროები
.  ნოტარიუსის თანაშემწეობის კანდიდატები
.  ხელშეკრულებით მომუშავე ნოტარიუსთა რეესტრი
.  ავტორიზებული ნოტარიუსები
..  რეგისტრატორი ნოტარიუსები - თბილისი
..  რეგისტრატორი ნოტარიუსები - რაიონები
..  რეგისტრატორი ნოტარიუსები - აჭარა
  სანოტარო ბიუროები
  საკანონმდებლო ბაზა
  სიახლეები ნოტარიუსთათვის
  პალატის გამგეობა
  თანაშემწეობის კანდიდატები
  პრაქტიკის განზოგადება
  პრაქტიკის განზოგადება
.  ერთზე მეტ მემკვიდრეზე სამკვიდრო მოწმობის გაცემისას საზღაურის გამოანგარიშების თაობაზე
.  სამკვიდროს დაუფლების ფაქტის თაობაზე
.  სამემკვიდრეო საქმისწარმოების რიგი რეკომენდაციების თაობაზე
  სანოტარო მომსახურება
   ძირითადი სანოტარო სერვისები
  მედიატორები-თბილისი
  სანოტარო მომსახურების საზღაური old
  ვადა და საზღაური
.  არქივის მომსახურების საფასური
  მედიატორები-აჭარა
  მედიატორები-რაიონები
  მედიატორი ნოტარიუსები
  სანოტარო მედიაცია
  რუკით სარგებლობის ინსტრუქცია
  სანოტარო მედიაცია
  დაგეგმე ვიზიტი ნოტარიუსთან
  სანოტარო მომსახურება
  სამემკვიდრეო რეესტრი
  ელექტრონული რეესტრი
  საკანონმდებლო ბაზა
  სანოტარო ბიუროები
  MY.GOV.GE
  Hot Line
  გამგეობის გადაწყვეტილება
  ლელა ხუნაშვილი
  ელისო მურღულია
  მერი ბუბაშვილი
  ლანა ხანიშვილი
  ნანა მოსია
  მარიამ გოგვაძე
  მადონა ბექთაშაშვილი
  დავით მეტრეველი
  გვანცა მიქიაშვილი
  ირსა ბურჭულაძე
  ხათუნა დევაძე
  თამარ მაჭავარიანი
  მზია მაჩიტიძე
  ია კიკუაშვილი
  თეა ანთაძე
  გულნარა არველაძე
  ნინო კევლიშვილი
  ცირა ლომაია
  თამარ ახმეტელი
  ვანდა ღუტიძე
  საერთაშორისო სამართლებრივი აქტები
  კომენტარების მოდული
  ელზა ჭუნაშვილი
  დოდო წიკლაური
  ირინე მეტრეველი
  ინეზა სალაყაია
  ქეთევან თვაური
  ეთერ ხევიაშვილი
  ნანა ქადარია
  ქეთევან ტყეშელაშვილი
  ლია ჩიხლაძე
  ეკატერინე ნიკოლაძე
  ხატია ბერიძე
  ისტორიული დოკუმენტები
  ლალი ბაგრატიონი
  ნინო გვაზავა
  ქრისტინე მერკვილაძე
.  ანნა როინიშვილი
  გულთამზე ბოჭორიშვილი
  ნათია მარუაშვილი
  მაია კოჟორიძე-გიგოლაშვილი
  კომენტარების მოდული
  მაია ჩალიგავა
  მაია მენთეშაშვილი
  იულია არდემანაშვილი
  თეა ციცხვაია
  ნინო კიკილაშვილი
  მაიკო გოგოლაძე
  თამარ გეფერიძე
  ქეთევან ქურასბედიანი
  გვანცა კვაცაშვილი
  ოლღა გიორგაძე
  თამარ ხურციძე
  დავით მეტრეველი
  ია ყიფიანი
  ვლადიმერ თულაძე
  ლელა ინწკირველი
  სვეტლანა კლოიანი
  ზაირა კუტალია
  თამარ ვაშაკიძე
  მაკა ციხისელი
  გილოცავთ დაბადების დღეს
  ოთარ ზოიძე
  ნინო გაბარაშვილი
  აკრძალვების რეესტრი
  მილოცვები
  სანოტარო ბიუროები
..  სანოტაო მომსახურება საზოგადოებრივ ცენტრებ
  ნოტარიუსის შემცვლელი პირები
  შშმ პირთათვის ადაპტირებული სანოტარო ბიურო
  ნოტარიუსთა ელექტრონული რეესტრი
  სამსახურში დროებით არყოფნა
  მეტის ნახვა
.  ელექტრონული ბიბლიოთეკა
.  ინსტრუქციები
.  აქტების ნიმუშები
.  კორპორაციული ნომრები
..  ნოტარიუსთა სატელეფონო ნომრები
..  ნოტარიუსთა პალატის აპარატის თანამშრომლები
..  ნოტარიუსთა შემცვლელი პირები
.  ფორუმი
.  სხვადასხვა
.  კალენდარი
.  სესხის განაკვეთი
  სასამართლოს გადაწყვეტილებები
  ელექტრონული კანცელარია
  ელექტრონული კანცელარია
  ავტორიზებულ პირთათვის
  ნოტარიუსის შემცვლელი პირები
  ავტორიზაცია
...  ნოტარიუსთა ელექტრონული რეესტრი
  თანაშემწეობის კანდიდატები
  ონლაინ კონსულტაცია
  სანოტარო მომსახურების საზღაური
  ელ.აპოსტილის შემოწმება
.  აპოსტილის ლინკი
.  აპოსტილის ინსტრუქცია


მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

მაისი
560
 
სოლიდარობის ფონდში