ინეზა სალაყაია


  • 2000 წლიდან დაინიშნა ნოტარიუსად სენაკში;
  • 2010 წლის 10 ივნისიდან გათავისუფლდა ნოტარიუსის თანამდებობიდან;
  • 2008 წელს სენაკში დაინიშნა ნოტარიუსის შემცვლელ პირად სენაკში;
  • 2009 წლის 01 თებერვლიდან 01 ივლისამდე შეასრულა ნოტარიუსს ლია გოგიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
  • 2009 წლის 01 ივლისიდან 01 იანვრამდე ასრულებდა ნოტარიუს ლია გოგია შემცვლელი პირის მოვალეობას.
  • 2011 წლის 7 თებერვლიდან 2001 წლის 7 მარტის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მზევინარ გაბუნიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
  • 2011 წლის 16 ივნისიდან 2011 წლის 16 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მზევინარ გაბუნიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
  • 2011 წლის 16 ივლისიდან 2011 წლის 16 ოქტომბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მზევინარ გაბუნიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.

მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

ივნისი
560
 
სოლიდარობის ფონდში