ია ყიფიანი  • 2016 წლის 12 სექტემბრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით, შეასრულა ნოტარიუს ციური ბერიძის ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე ნოტარიუსის მოვალეობა.
  •  2017 წლის 04 სექტემბრიდან 2017 წლის 29 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნოტარიუს ციური ბერიძის ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე ნოტარიუსის მოვალეობა. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

ივნისი
560
 
სოლიდარობის ფონდში