ნათია მარუაშვილი

 

 • ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2015 წლის 24 ნოემბერს (სერტიფიკატის №P15-5729)
 •   2016 წლის 23 ივნისიდან 2016 წლის 25 ივნისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნათელა გაგაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2016 წლის 13 აგვისტოდან 2016 წლის 20 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნათელა გაგაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •   2016 წლის 05 სექტემბრიდან 2016 წლის 17 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნარგიზა ჯანხოთელის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2016 წლის 03 ნოემბრიდან 2016 წლის 05 ნოემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნათელა გაგაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2016 წლის 17 ნოემბრიდან 2016 წლის 19 ნოემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ქეთევან ბოჭორიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2016 წლის 02 დეკემბრიდან 2016 წლის 03 დეკემბრის ჩათვლით შეასრულეა ნოტარიუს ქეთევან ბოჭორიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2016 წლის 19 დეკემბერს შეასრულა ნოტარიუს ნათელა გაგაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •   2017 წლის 27 და 28 იანვარს  შეასრულა ნოტარიუს ნათელა გაგაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •   2017 წლის 21 თებერვალს შეასრულა ნოტარიუს ნათელა გაგაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2017 წლის 6 და 7 მარტს შეასრულა ნოტარიუს ნათელა გაგაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2017 წლის 21 მარტს შეასრულა ნოტარიუს ნათელა გაგაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2017 წლის 23, 24 და 25 მარტს შეასრულა ნოტარიუს ნათელა გაგაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •   2017 წლის 21 აპრილს შეასრულა ნოტარიუს ნათელა გაგაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2017 წლის 31 მაისს, 1 ივნისს შეასრულებს ნოტარიუს ნათელა გაგაძის შემცვლელი პირის მოვალეობას.
 • 2017 წლის 07 ივნისს შეასრულა ნოტარიუს ნათელა გაგაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 17 ივნისს შეასრულა ნოტარიუს ნათელა გაგაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 01 ივლისს შეასრულა ნოტარიუს ნათელა გაგაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 07 აგვისტოდან 2017 წლის 21 აგვისტომდე შეასრულებს ნოტარიუს ნარგიზა ჯანხოთელის შემცვლელი პირის მოვალეობას. 
 • 2017 წლის 25 აგვისტოს შეასრულა ნოტარიუს ნათელა გაგაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 15 სექტემბერს შეასრულა ნოტარიუს ნათელა გაგაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 25 სექტემბრიდან 2017 წლის 29 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნათელა გაგაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 10 ოქტომბერს შეასრულა ნოტარიუს ნათელა გაგაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2017 წლის 23, 24 ოქტომბერს შეასრულა ნოტარიუს ქეთევან ბოჭორიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 20 ნოემბრიდან 2017 წლის 15 დეკემბრამდე შეასრულა ნოტარიუს ნარგიზა ჯანხოთელის შემცვლელი პირის მოვალეობა.

მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

ივნისი
560
 
სოლიდარობის ფონდში