ლელა ხუნაშვილი • ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2003 წლის 15 თებერვალს, მოწმობის №3.
 • 2010 წლის 24 მაისიდან 27 მაისის ჩათვლით პერიოდში შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2010 წლის 5 ივლისიდან 2010 წლის 12 ივლისამდე შეასრულა ნოტარიუს ნინო ხოფერიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2010 წლის 3 სექტემბრისთვის შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2010 წლის 30 სექტემბრიდან 12 ოქტომბრამდე შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2010 წლის 20 ოქტომბრიდან 25 ოქტომბრამდე შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2010 წლის 2 ნოემბრისთვის შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2010 წლის 4 ნოემბრისთვის შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2011 წლის 22 იანვრიდან 29 იანვრის ჩათვლით პერიოდში შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2011 წლის 18 თებერვლიდან 26 თებერვლის ჩათვლით პერიოდში შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2011 წლის 31 მარტს შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2011 წლის 13 აპრილიდან 18 აპრილის ჩათვლით პერიოდში შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2011 წლის 05 მაისიდან 09 მაისამდე შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2011 წლის 15 ივლისისთვის შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2011 წლის 13 დეკემბერს შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2012 წლის 6 იანვარს შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2012 წლის 23 იანვრიდან 2012 წლის 27 იანვრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2012 წლის 27 თებერვლიდან 2012 წლის 5 მარტის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2012 წლის 11 ივნისიდან 27 ივნისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2012 წლის 17, 18 სექტემბერს შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2012 წლის 25 ოქტომბერს შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2013 წლის 4 თებერვლიდან 2013 წლის 8 თებერვლამდე შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შეცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2013 წლის 22 აპრილიდან 2013 წლის 25 აპრილის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2013 წლის 20 აგვისტოდან 2013 წლის 30 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2014 წლის 31 მარტს შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2014 წლის 01 მაისიდან 2014 წლის 05 მაისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2014 წლის 16 მაისს შეასრულა ნოტარიუს ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2014 წლის 11 სექტემბრიდან 2014 წლის 12 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 9 და 10 ოქტომბერს  შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2016 წლის 4, 5 თებერვალს  შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2016 წლის 30 მარტს შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2016 წლის 7 აპრილს შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2016 წლის 20 აპრილიდან 23 აპრილის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 19 მაისს შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2016 წლის 15, 18, 19, 20 ივლისს შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.

 

 •  2016 წლის 01 აგვისტოდან 2016 წლის 05 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ელენე მერგელის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2016 წლის 29 აგვისტოდან 2016 წლის 31 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •   2016 წლის 12 სექტემბრიდან 2016 წლის 13 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •   2016 წლის 17 ოქტომბრიდან 2016 წლის 24 ოქტომბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 28 მარტს შეასრულა ნოტარიუს ნინო მათუაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა
 •  2017 წლის 05 მაისს შეასრულა ნოტარიუს ნინო მათუაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 12, 13 ივნისს შეასრულა ნოტარიუს ანჯელა მანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •   2017 წლის 14 ივნისს შეასრულა ნოტარიუს ანჯელა მანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2017 წლის 04 ივლისს შეასრულა ნოტარიუს ნინო მათუაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 06 ივლისიდან 2017 წლის 13 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნინო მათუაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 14-15 ივლისს და 2017 წლის 17 ივლისიდან 2017 წლის 21 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 28, 31 ივლისს შეასრულა ნოტარიუს მაია ლაგურაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 01 აგვისტოდან 2017 წლის 30 ოქტომბრამდე შეასრულა ნოტარიუს მაია ლაგურაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 07 ნოემბრიდან 2017 წლის 13 ნოემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2018 წლის 03 იანვრიდან 12 იანვრის ჩათვლით შეასრულებს ნოტარიუს ნინო ბარაბაძის შემცვლელი პირის მოვალეობას.
 • 2018 წლის 05 თებერვლიდან 09 თებერვლის ჩათვლით შეასრულებს ნოტარიუს ნინო ბარაბაძის შემცვლელი პირის მოვალეობას.
  შეუძლია, იმუშაოს თბილისში.

მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

მაისი
560
 
სოლიდარობის ფონდში