ქეთევან ტყეშელაშვილი

 • ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2013 წლის 25 მაისს (სერტიფიკატი №p13-146).
 • 2013 წლის 16 ივლისს შეასრულა ნოტარიუს ბაჩანა შენგელიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 19 ივლისს შეასრულა ნოტარიუს ბაჩანა შენგელიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 22 ივლისიდან 2013 წლის 27 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ბაჩანა შენგელიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 29 ივლისს შეასრულა ნოტარიუს ბაჩანა შენგელიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 19 აგვისტონდა 2013 წლის 24 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ბაჩანა შენგელიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 05 სექტემბრიდან 2013 წლის 07 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ბაჩანა შენგელიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 17 სექტემბრიდან 2013 წლის 21 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ბაჩანა შენგელიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 07 ოქტომბრიდან 2013 წლის 14 ოქტომბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ბაჩანა შენგელიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 14, 15 ნოემბერს შეასრულა ნოტარიუს ბაჩანა შენგელიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 21 ნოემბრიდან 2013 წლის 23 ნოემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ბაჩანა შენგელიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.

მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

ივნისი
560
 
სოლიდარობის ფონდში