ლანა ხანიშვილი • ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2013 წლის 25 მაისს (მოწმობის №p13-145).
 • 2013 წლის 04 ოქტომბრიდან 2013 წლის 31 ოქტომბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინა კიცის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 04 ოქტომბრიდან 2013 წლის 31 ოქტომბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინა კიცის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 10 დეკემბრიდან 2013 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინა კიცის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 24 იანვარს შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინა კიცის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 27 იანვარს შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინა კიცის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 29 იანვარს შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინა კიცის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 15 მაისიდან 2014 წლის 16 მაისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინა კიცის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 30 მაისს შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინა კიცის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 11 ივლისიდან 2014 წლის 15 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლანა ხანიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 17 ივლისიდან 2014 წლის 05 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თინათინ რურუას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 06 აგვისტოდან 2014 წლის 19 აგვისტოს ჩათვლით (გარდა 09, 10, 16, 17 აგვისტოსი) შეასრულა ნოტარიუს თინათინ რურუას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 20 აგვისტოდან 2014 წლის 23 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თეა მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 12 სექტემბერს შეასრულა ნოტარიუს მაია ბიგვავას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 1ოქტომბრიდან 2014 წლის 1 ნოემბრამდე შეასრულა ნოტარიუს ირმა გოგიას შემცვლელი პირის მოვალება.
 • 2014 წლის 28 ნოემბერს შეასრულა ნოტარიუს თეა მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალება.
 • 2014 წლის 25 თებერვალს შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალება.
 • 2015 წლის 31 მარტს შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალება.
 • 2015 წლის 19 აგვისტოდან 2015 წლის 21 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულებს ნოტარიუს დავით ოყროშიძის მოვალეობას.
 • 2015 წლის 22 აგვისტოდან 2015 წლის 29 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ელენა გელაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2015 წლის 28 სექტემბრიდან 9 ოქტომბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2015 წლის 5,6 ნოემბერს შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 14 იანვარს შეასრულა ნოტარიუს დავით ოყროშიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

მარტი
560
 
სოლიდარობის ფონდში