ნინო გაბარაშვილი  • ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2015 წლის 24 ნოემბერს (მოწმობის №P15-5711).
  •  2017 წლის 04, 05, 06, 07, 08 სექტემბერს შეასრულა ნოტარიუს ხატია ბერიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
  •  2017 წლის 11 სექტემბერს შეასრულა ნოტარიუს ხატია ბერიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
  •  2017 წლის 20, 21, 22 სექტემბერს შეასრულა ნოტარიუს ხატია ბერიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
  •  2017 წლის 23 დეკემბერს შეასრულა ნოტარიუს ხატია ბერიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 
 
 
 
 

მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

ივნისი
560
 
სოლიდარობის ფონდში