გამგეობის აპარატი

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის აპარატი

 

აღმასრულებელი დირექტორი
    ი. ქომეთიანი

იურიდიული სამსახურის სპეციალისტი

    ნ. ხარიტონაშვილი

მონიტორინგისა და შიდა კონტროლის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

    ი. ნემსაძე

მონიტორინგისა და შიდა კონტროლის სამსახურის  სპეციალისტი

    ე. ჭელიძე

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის  სპეციალისტი

     თ. ჯალაღანია

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტი

   
მ. ებრალიძე

 სანოტარო არქივის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
    ლ. ლობჟანიძე

სანოტარო არქივის სამსახურის სპეციალისტი
   
ლ. სიდამონიძე–გიქორაშვილი

   მ. დვალი

სანოტარო არქივის სამსახურის სკანერის სპეციალისტი

   ნ. პალიანცი

   ხ. მატარაძე

საფინანსო სამსახურის მთავარი ბუღალტერი

    ხ. მწითური

საფინანსო სამსახურის ბუღალტერი
    ე. რუხაძე

საქმისწარმოების სპეციალისტი
    მ. ბიგანიშვილი

 ინფორმაციული ტექნოლოგიების ტექნიკოსი

    გ. ყირიმელი
ოფისის ადმინისტრირების სამსახური

ბ. მოსიაშვილი

ლ. აიბოვიმომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

მაისი
560
 
სოლიდარობის ფონდში