თამარ ახმეტელი • 2014 წლის 14 აპრილიდან 2014 წლის 16 აპრილის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს დავით ჩალათაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 27 მაისიდან 2014 წლის 30 მაისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს დავით ჩალათაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 2 აპრილიდან 2015 წლის 3 აპროლის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს დავით ჩალათაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 1 ივნისიდან 2015 წლის 9 ივნისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს დავით ჩალათაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 10 ივლისიდან 2015 წლის 1 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ელენე მერგელის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 17 აგვისტოდან 2015 წლის 21 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს დავით ჩალათაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 24 აგვისტოდან 2015 წლის 27 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს დავით ჩალათაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2015 წლის 19 ოქტომბრიდან 2015 წლის 23 ოქტომბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს დავით ჩალათაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2015 წლის 26 ოქტომბრიდან 2015 წლის 30 ოქტომბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს დავით ჩალათაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 13 ივნისიდან 2016 წლის 29 ივნისის ჩათვლით შეასრულებს ნოტარიუს ელენე მერგელის შემცვლელი პირის მოვალეობას. 
 •  2016 წლის 08 აგვისტოს შეასრულა ნოტარიუს დავით ჩალათაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 10, 11 აგვისტოს შეასრულა ნოტარიუს დავით ჩალათაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2017 წლის 24 აპრილს შეასრულა ნოტარიუს დავით ჩალათაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2017 წლის 28 აპრილს შეასრულა ნოტარიუს დავით ჩალათაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •   2017 წლის 27 ივლისიდან 3 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს დავით ჩალათაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2017 წლის 21 აგვისტოდან 2017 წლის 25 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს დავით ჩალათაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 

მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

ივნისი
560
 
სოლიდარობის ფონდში