მაკა ციხისელი

 •  ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2006 წლის 19 ივლისს (სერტიფიკატის №37).
 •  2017 წლის 05 ივლისს შეასრულა ნოტარიუს ირმა შარვაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •   2017 წლის 17 ივლისიდან 2017 წლის 25 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ირმა შარვაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 29 აგვისტოს შეასრულა ნოტარიუს ირმა შარვაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 01, 04 სექტემბერს შეასრულა ნოტარიუს ირმა შარვაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 13, 14, 15 სექტემბერს შეასრულა ნოტარიუს ირმა შარვაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 27, 30 ოქტომბერს შეასრულა ნოტარიუს ირმა შარვაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 31 ოქტომბერს და 01 ნოემბერს შეასრულა ნოტარიუს ირმა შარვაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 13 ნოემბერს შეასრულა ნოტარიუს ირმა შარვაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 20 დეკემბერს შეასრულა ნოტარიუს ირმა შარვაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 28 დეკემბერს შეასრულა ნოტარიუს ირმა შარვაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2018 წლის 03, 04, 05 იანვარს შეასრულა ნოტარიუს ირმა შარვაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 

მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

მარტი
560
 
სოლიდარობის ფონდში