კომისიები

დისციპლინური კომისია:


       ოთარ გოლოძე - ნოტარიუსი

  


      ლალი გზირიშვილი - ნოტარიუსი

  


      ირინე ნანობაშვილი - ნოტარიუსი

  


      ნინო სალაძე - ნოტარიუსი

  


     მედეა დემეტრაშვილი - ნოტარიუსი

  


 

  


საფინანსო-სარევიზიო კომისია: 


      გოჩა ჩაბალოშვილი - ნოტარიუსი


      სალომე სალუქვაძე - ნოტარიუსი

  


       გიორგი ჭიტაშვილი - ნოტარიუსი

  


       მარინე წაწალაშვილი - ნოტარიუსი

  


      ნუნუ კაკოჩაშვილი - ნოტარიუსი

 

  


 

 

  


მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

იანვარი
560
 
სოლიდარობის ფონდში