კომისიები

დისციპლინური კომისია:


  

  


      ირინე ნანობაშვილი - ნოტარიუსი

  


      მაია მეტრეველი - ნოტარიუსი

  


      მაია ბიგვავა - ნოტარიუსი

  


      ნათია სვანიძე - ნოტარიუსი

  

საფინანსო-სარევიზიო კომისია: 


   


   


      თამარ კობახიძე - ნოტარიუსი

  


      გოჩა ჩაბალოშვილი - ნოტარიუსი

  


      თამილა გოგატიშვილი - ნოტარიუსი

  მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

დეკემბერი
560
 
სოლიდარობის ფონდში