თამარ ხურციძე
 • ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდაა ჩააბარა 2015 წლის 24 ნოემბერს (სერტიფიკატის №P15-5702)
 • 2016 წლის 10 სექტემბერს შეასრულა ნოტარიუს მაია ლაგურაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2016 წლის 17 სექტემბერს შეასრულა ნოტარიუს მაია ლაგურაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2016 წლის 17 ოქტომბრიდან 2016 წლის 21 ოქტომბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 01 ნოემბერს შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2016 წლის 09 ნოემბერიდან 2016 წლის 11 ნოემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2016 წლის 21 ნოემბრიდან 2016 წლის 22 ნოემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობას.
 •   2016 წლის 01 დეკემბერს შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2016 წლის 06 დეკემბრიდან 2016 წლის 08 დეკემბრის ჩათვლით შეასრულებს ნოტარიუს მაია ლაგურაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობას.
 •  2016 წლის 09 დეკემბრიდან 2016 წლის 22 დეკემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მაია ლაგურაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2016 წლის 26 დეკემბრიდან 2016 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 03 იანვრიდან 2017 წლის 09 იანვრის ჩათვლით შეასრულებს ნოტარიუს თინათინ რურუას შემცვლელი პირის მოვალეობას. 
 •  2017 წლის 23 იანვარს შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •   2017 წლის 31 იანვარს 2017 წლის 3 თებერლის ჩათვლით ასრულებდა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობას.
 •  2017 წლის 21 თებერვლიდან 2017 წლის 25 თებერვლის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ინგა ხარძიანის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 27 თებერვალს შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.

 • 2017 წლის 11 მარტს შეასრულა ნოტარიუს ინგა ხარძიანის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 აპრილს შეასრულა ნოტარიუს მაია ლაგურაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 05 მაისს შეასრულა ნოტარიუს თინათინ რურუას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2017 წლის 11 მაისს შეასრულა ნოტარიუს თინათინ რურუას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2017 წლის 18, 19 მაისს შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2017 წლის 14 ივნისიდან 16 ივნისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 14 ივნისიდან 20 ივნისის ჩათვლით შეასრულა მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 
 
 

მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

მარტი
560
 
სოლიდარობის ფონდში