ნინო კევლიშვილი
  • 2014 წლის 19 მარტიდან 2014 წლის 02 მაისამდე შეასრულა ნოტარიუს თამარ სალბიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
  • 2014 წლის 30 ივნისს შეასრულა ნოტარიუს თამარ სალბიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
  • 2014 წლის 04 ივლისს შეასრულა ნოტარიუს თამარ სალბიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
  • 2014 წლის 28 ივლისიდან 2014 წლის 09 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნინო უბერის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
  • 2014 წლის 11 აგვისტოდან 2014 წლის 15 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მაია ბიგვავას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
  • 2014 წლის 29 აგვისტოს შეასრულა ნოტარიუს მაია ბიგვავას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
  • 2014 წლის 01 სექტემბრიდან 2014 წლის 13 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ქეთევან ბოჭორიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
  • 2015 წლის 09 მარტიდან 2015 წლის 13 მარტის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნინო უბერის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
  •  2016 წლის 22 თებერვლიდან 2016 წლის 27 თებერვლის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ელენე მერგელის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

ივნისი
560
 
სოლიდარობის ფონდში