მაია მენთეშაშვილი

  • ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2015 წლის 20 ნოემბერს. 
  •  2016 წლის 17 მაისიდან 2016 წლის 23 მაისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს გიორგი ჯელაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
  •  2016 წლის 01 ივნისიდნ  2016 წლის 08 ივნისამდე შეასრულა ნოტარიუს ხატია ბერიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
  •  2016 წლის 25, 26 ივლისს შეასრულა ნოტარიუს ხატია ბერიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
  •  2016 წლის 27 ივლისს შეასრულა ნოტარიუს ბაჩანა შენგელიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
  •   2016 წლის 07 აგვისტოდან 2016 წლის 20 აგვისტომდე შეასრულა ნოტარიუს ნანა ჩუბინიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 
 
 
 

მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

მარტი
560
 
სოლიდარობის ფონდში