გვანცა მიქიაშვილი • ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2013 წლის 25 მაისს (სერტიფიკატი №p13-141)
 • 2013 წლის 08 აგვისტოდან 2013 წლის 18 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 19 სექტემბრიდან 2013 წლის 25 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 02 ოქტომბრიდან 2013 წლის 07 ოქტომბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 31 ოქტომბრიდან 2013 წლის 04 ნოემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 27 თებევრლიდან 2014 წლის 08 მარტის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 10 მარტიდან 2014 წლის 15 მარტამდე შეასრულა ნოტარიუს ნანა ბაკურაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 10 აპრილიდან 2014 წლის 25 აპრილის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 30 ივნისიდან 2014 წლის 01 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 04 სექტემბრიდან 2014 წლის 13 სექტემბრამდე შეასრულა ნოტარიუს ნანა ბაკურაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 19 სექტემბრიდან 2014 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მედეა დემეტრაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 9 ოქტომბერს  შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 20 ოქტომბრიდან 2014 წლის 24 ოქტომბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 27 ოქტომბრიდან 2014 წლის 29 ოქტომბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2014 წლის 7 ნოემბერს შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 25 ნოემბერს შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 23 დეკემბერს შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 29 დეკემრიდან 2014 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 05 იანვრიდან 2015 წლის 09 იანვრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 09 თებერვალს შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 20 თებერვალს შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 10 აგვისტოდან 2015 წლის 14 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნანა ბაკურაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2015 წლის 17 აგვისტოდან 2015 წლის 24 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

მაისი
560
 
სოლიდარობის ფონდში