ხათუნა დევაძე
 • 2012 წლის 19 ნოემბრიდან 2012 წლის 23 ნოემბრის ჩათვლით, შეასრულა ნოტარიუს ხათუნა კალანდარიშვილის შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე  ნოტარიუსის  მოვალეობა.
 • 2013 წლის 11 მარტიდან 2013 წლის 15 მარტის ჩათვლით, შეასრულა ნოტარიუს ხათუნა კალანდარიშვილის შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე ნოტარიუსის მოვალეობას.
 • 2013 წლის 20 მაისიდან 2013 წლის 29 მაისის ჩათვლით, შესრულა ნოტარიუს ხათუნა კალანდარიშვილის შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე ნოტარიუსის  მოვალეობა.
 • 2013 წლის 29 ივლისიდან 2013 წლის 9 აგვისტოს ჩათვლით, შეასრულა მუშაობდა ნოტარიუს ნათია სვანიძის შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე  ნოტარიუსის  მოვალეობა.
 • 2013 წლის 30 ნოემბრიდან 2013 წლის 20 დეკემბრის ჩათვლით, შეასრულა ნოტარიუს მარიამ კვარაცხელიას შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე  ნოტარიუსის  მოვალეობა.
 • 2014 წლის 17 თებერვლიდან 2014 წლის 21 თებერვლის ჩათვლით, შეასრულა ნოტარიუს ნათია სვანიძის შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე  ნოტარიუსის  მოვალეობა.
 • 2014 წლის 6 ოქტომბრიდან 13 ოქტომბრის ჩათვლით, შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე შეასრულა ნოტარიუს ხათუნა კალანდარიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.   
 • 2014 წლის 14 ოქტომბრიდან 18 ოქტომბრის ჩათვლით, შეასრულა ნოტარიუს ხათუნა კალანდარიშვილის შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე  ნოტარიუსის  მოვალეობა.  
 • 2014 წლის 04 ნოემბრიდან 7 ნოემბრის ჩათვლით, შეასრულა ნოტარიუს ნათია სვანიძის შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე  ნოტარიუსის  მოვალეობა.
 • 2014 წლის 17 ნოემბრიდან 21 ნოემბრის ჩათვლით, შეასრულა ნოტარიუს მარიამ კვირიკაშვილის შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე  ნოტარიუსის  მოვალეობა.
 • 2014 წლის 2 დეკემბრიდან 10 დეკემბრის ჩათვლით, შეასრულა ნოტარიუს ხათუნა კალანდარიშვილის შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე  ნოტარიუსის  მოვალეობა.
 • 2015 წლის 01თებერვლიდან 28 თებერვლის ჩათვლით, შეასრულა ნოტარიუს ნათია ფაღავას შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე  ნოტარიუსის  მოვალეობა.
 • 2015 წლის 27 ივლისიდან  2015 წლის 07 აგვისტოს ჩათვლით, შეასრულა ნოტარიუს მარიამ კვარაცხელიას შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე  ნოტარიუსის  მოვალეობა.
 • 2015 წლის 10 აგვისტოდან 2015 წლის 21 აგვისტოს ჩათვლით, შეასრულა ნოტარიუს ხათუნა კალანდარიშვილის შრომითი  ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე  ნოტარიუსის  მოვალეობა.
 • 2015 წლის 16 სექტემბრიდან 2015 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს  ხათუნა კალანდარიშვილის შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე  ნოტარიუსის  მოვალეობა.
 • 2015 წლის 09 ნოემბრიდან 2015 წლის 20 ნოემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნათია ფაღავას შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე  ნოტარიუსის  მოვალეობა.
 •  2015 წლის 15 დეკემბრიდან 2015 წლის 30 დეკემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მარიამ კვარაცხელიას შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე  ნოტარიუსის  მოვალეობა.
 •  2016 წლის 04 იანვრიდან 2016 წლის 15 იანვრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნელი სვანაძის შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე  ნოტარიუსის  მოვალეობა.
 •  2016 წლის 18 იანვრიდან 2016 წლის 19 თებერვლის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მარიამ კვარაცხელიას შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე  ნოტარიუსის  მოვალეობა.
 • 2016 წლის 30 მარტიდან 2016 წლის 01 აპრილის ჩათვლით შეასრულეა ნოტარიუს მარიამ კვარაცხელიას შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე  ნოტარიუსის  მოვალეობა.
 •  2016 წლის 13 აპრილიდან 2016 წლის 15 აპრილის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნათია სვანიძის შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე  ნოტარიუსის  მოვალეობა.
 •  2016 წლის 20 აპრილიდან 2016 წლის 28 აპრილის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნათია ფაღავას შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე  ნოტარიუსის  მოვალეობა.
 •  2016 წლის 20 ივნისიდან 2016 წლის 01 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნათია ფაღავას შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე  ნოტარიუსის  მოვალეობა.
 •  2016 წლის 04 აგვისტოდან 2016 წლის 24 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნათია სვანიძის შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე  ნოტარიუსის  მოვალეობა.
 •  2016 წლის 31 ოქტომბრიდან 2016 წლის 04 ნოემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მარიკა კვარაცხელიას შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე  ნოტარიუსის  მოვალეობა.
 •  2017 წლის 4 იანვრიდან 2017 წლის 13 იანვრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნათია სვანაძის შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე  ნოტარიუსის  მოვალეობა.
 •  2017 წლის 24 აპრილიდან 2017 წლის 01 მაისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ხათუნა კალანდარიშვილის შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე  ნოტარიუსის  მოვალეობა.
 •  2017 წლის 09 ივნისიდან 2017 წლის 13 ივნისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნათია სვანიძის შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე  ნოტარიუსის  მოვალეობა.
 •  2017 წლის 03 ივლისიდან 2017 წლის 14 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მარიამ კვარაცხელიას შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე  ნოტარიუსის  მოვალეობა.
 •  2017 წლის 26 ივლისიდან 2017 წლის 27 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ხათუნა კალანდარიშვილის შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე  ნოტარიუსის  მოვალეობა.
 •  2017 წლის 28 ივლისიდან 2017 წლის 31 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნათია სვანაძის შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე  ნოტარიუსის  მოვალეობა.
 •  2017 წლის 14 აგვისტოდან 2017 წლის 25 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნათია ფაღავას შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე  ნოტარიუსის  მოვალეობას.
 •  2017 წლის 29 აგვისტოდან 2017 წლის 6 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდში შეასრულა ნოტარიუს ხათუნა კალანდარიშვილის შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე ნოტარიუსის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 16 ოქტომბრიდან 2017 წლის 20 ოქტომბრის ჩათვლით პერიოდში შეასრულა ნოტარიუს ნათია სვანიძის შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე ნოტარიუსის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 13 ნოემბრიდანნ 2017 წლის 21 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდში შეასრულა ნოტარიუს მარიამ კვარაცხელიას შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე ნოტარიუსის მოვალეობა.
 • 2018 წლის 05 იანვრიდან 12 იანვრის ჩათვლით პერიოდში შეასრულა ნოტარიუს ნათია სვანიძის შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე ნოტარიუსის მოვალეობა.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

აპრილი
560
 
სოლიდარობის ფონდში