ნანა ქადარია

 • ნოტარიუსის საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2012 წლი 18 თებერვალის (სერტიფიკატის NP12-045)
 • 2013 წლის 09 თებერვლიდან 2013 წლის 10 თებერვლის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე კიცის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 29 ივნისიდან 2015 წლის 03 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე კიცის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 06 ივლისიდან 2015 წლის 10 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე კიცის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 03 აგვისტოდამ 2015 წლის 11 აგვისტომდე შეასრულა ნოტარიუს ცირა დიდებულიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 31 აგვისტოდან 2015 წლის 04 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლიანა ბუხრიკიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2015 წლის 07 სექტემბრიდან 2015 წლის 11 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლიანა ბუხრიკიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2015 წლის 14 სექტემბრიდან 2015 წლის 18 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ცირა დიდებულიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2016 წლის 11 იანვრიდან 2016 წლის 18 იანვრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს გალინა მუმლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2016 წლის 10 მაისიდან 2016 წლის 16 მაისის ჩათვლით შეასრულ ნოტარიუს გალინა მუმლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 06 ივნისიდან 2016 წლის 17 ივნისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს გალინა მუმლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 20 ივნისიდან 2016 წლის 24 ივნისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლიანა ბუხრიკიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 18 ივლისიდან 2016 წლის 25 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ცირა დიდებულიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 25 ივლისიდან 2016 წლის 29 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს გალინა მუმლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2016 წლის 18 ოქტომბრიდან 2016 წლის 24 ოქტომბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს გალინა მუმლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2016 წლის 22 ნოემბერს შეასრულა ნოტარიუს ლიანა ბუხრიკიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2016 წლის 24, 25 ნოემბერს შეასრულა ნოტარიუს ლიანა ბუხრიკიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2016 წლის 28,29,30 ნოემბერს შეასრულა ნოტარიუს ლიანა ბუხრიკიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 19 დეკემბრიდან 2016 წლის 24 დეკემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნანა ხევიაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 03 იანვრიდან 2017 წლის 16 იანვრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს გალინა მუმლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •   2017 წლის 25 იანვრიდან 2017 წლის 27 იანვრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს გალინა მუმლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •   2017 წლის 10, 11, 12, 13 აპრილს შეასრულა ნოტარიუს გალინა მუმლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 08 მაისიდან 2017 წლის 15 მაისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს გალინა მუმლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 8, 9 ნოემბერს შეასრულა ნოტარიუს ბაჩანა შენგელიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2016 წლის 8, 9 დეკემბერს შეასრულა ნოტარიუს ბაჩანა შენგელიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 20, 23 იანვარს შეასრულა ნოტარიუს ბაჩანა შენგელიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 
 •  2017 წლის 24 იანვარს შეასრულა ნოტარიუს ბაჩანა შენგელიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2016 წლის 04 მაისს შეასრულა ნოტარიუს ბაჩანა შენგელიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 23, 24, 25 მაისს შეასრულა ნოტარიუს ბაჩანა შენგელიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 21 აგვისტოდან 2017 წლის 25 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ბაჩანა შენგელიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 04 სექტემბრიდან 2017 წლის 08 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თამარ ბაქრაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 25 სექტემბრიდან 2017 წლის 04 ოქტომბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნანა ხევიაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 16 ოქტომბრიდან 2017 წლის 30 ოქტომბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს გალინა მუმლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 29 ნოემბერს, 1,4,5,6 და 7 დეკემბერს შეასრულებს ნოტარიუს ნანა ხევიაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობას.
 • 2017 წლის 4,5,9,10,11,12,15 დეკემბერს შეასრულა ნოტარიუს გალინა მუმლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობას.
 • 2017 წლის 8 დეკემბერს შეასრულა ნოტარიუს ნანა ხევიაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა

მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

ივნისი
560
 
სოლიდარობის ფონდში