დოდო წიკლაური


 • ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2006 წლის 19 ივლისს(მოწმობის №49).
 • 2010 წლის 30 ივლისიდან 2010 წლის 8 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნინო უბერის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2010 წლის 24 აგვისტოდან 2010 წლის 4 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნინო ხაბულიანის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2010 წლის 6 სექტემბრიდან 2011 წლის 1 მარტის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნინო უბერის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2011 წლის 24 იანვრიდან 2011 წლის პირველ თებერვლამდე შეასრულა ნოტარიუს ლალი გზირიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2011 წლის 4 მაისიდან 2011 წლის 13 მაისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნინო ხაბულიანის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2011 წლის 17 მარტიდან 2012 წლის 12 მარტამდე შეასრულა ნოტარიუს ნინო უბერის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2012 წლის 12 მარტიდან 2012 წლის 16 მარტის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თინათინ დევდარიანის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2012 წლის 15 აგვისტოდან 2012 წლის 7 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნინო უბერის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2012 წლის 19 ნოემბრიდან 2012 წლის 21 ნოემბრამდე შეასრულა ნოტარიუს თინათინ დევდარიანის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2016 წლის 16 დეკემბერს შეასრულა ნოტარიუს თინათინ დევდარიანის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2017 წლის 11, 12 მაისს შეასრულა ნოტარიუს თინათინ დევდარიანის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2017 წლის 08 ივნისს შეასრულა ნოტარიუს თინათინ დევდარიანის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 06 სექტემბრიდან 2017 წლის 08 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თინათინ დევდარიანის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2017 წლის 14, 15 სექტემბერს შეასრულა ნოტარიუს თინათინ დევდარიანის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 
 
 შეუძლია, იმუშაოს თბილისსა და მცხეთაში.
 
 

მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

მარტი
560
 
სოლიდარობის ფონდში