ნანა მოსია

 
 • ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2006 წლის 19 ივლისს (მოწმობის №48)
 • 2012 წლის 23 იანვრიდან 2012 წლის 6 თებერვლის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მაია ლაგურაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა;
 • 2012 წლის 7 მარტიდან 2012 წლის 18 მარტის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 12 დეკემბერს შეასრულა ნოტარიუს ინგა ხარძიანის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 26, 27 დეკემბერს შეასრულა ნოტარიუს ანჟელა მანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 03 აპრილიდან 2014 წლის 05 აპრილამდე შეასრულა ნოტარიუს ანჟელა მანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 12 აპრილს შეასრულა ნოტარიუს ანჟელა მანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 15 მაისს შეასრულა ნოტარიუს ანჟელა მანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 23 ივნისს შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 24 ივნისიდან 2014 წლის 07 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს გალინა მუმლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 28 ივლისიდან 2014 წლის 01 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლალი ბარატიონის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 05 აგვისტოდან 2014 წლის 14 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ხათუნა ბაღაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 01 სექტემბრიდან 2014 წლის 6 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულებს ნოტარიუს ანჟელა მანიას შემცვლელი პირის მოვალეობას.
 • 2014 წლის 10 სექტემბრიდან 2014 წლის 15 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლალი ბაგრატიონის შემცვლელი პირის მოვალეობას.
 • 2014 წლის 17 სექტემბრიდან 2014 წლის 19 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ხათუნა ბაღაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 10 ოქტომბრიდან  2014 წლის 20 ოქტომბრის  ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლალი ბაგრატიონის  შემცვლელი პირის მოვალეობა
 • 2014 წლის 29 ოქტომბრიდან 2014 წლის 07 ნოემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2014 წლის 25 ნოემბრიდან  2014 წლის 26 ნოემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას  შემცვლელი პირის მოვალეობა
 • 2015 წლის 09 თებერვალს შეასრულა ნოტარიუს თამარ ბაქრაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა
 • 2015 წლის 26 თებერვალს შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 17 მარტს შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 21 მარტს შეასრულა ნოტარიუს ანჟელა მანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 8, 14 და 15 აპრილს   შეასრულა ნოტარიუს ლალი ბაგრატიონის  შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 28 აპრილს   შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას  შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 03 ივნისადან 2015 წლის 06 ივნისამდე შეასრულა ნოტარიუს ქეთევან გრიგოლიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2015 წლის 22 ივლისს   შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას  შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 03 აგვისტოდან 2015 წლის 14 აგვისტოს ჩათვლით  შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას  შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 19 აგვისტოდან 2015 წლის 27 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ხათუნა ბაღაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2015 წლის 21 სექტემბრიდან 2015 წლის 28 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მაია ბრეგვაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2015 წლის 30 სექტემბრიდან 2015 წლის 01 ოქტომბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2016 წლის 13, 14 მაისს შეასრულა ნოტარიუს ქეთევან გრიგოლიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2016 წლის 03 ივნიდან 2016 წლის 07 ივნისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2016 წლის 17 ივნისიდან 2016 წლის 25 ივნისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ქეთევან გრიგოლიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 11 ივლისიდან 2016 წლის 15 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ხათუნა ბაღაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2016 წლის 23 ივლისს შეასრულა ნოტარიუს ანჟელა მანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 29 ივლისიდან 2016 წლის 01 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 30 ივლისს შეასრულა ნოტარიუს ქეთევან გრიგოლიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 03 აგვისტოდან 13 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ქეთევან გრიგოლიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 31 აგვისტოდან 09 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ხათუნა ბაღაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 12, 13, 14 სექტემბერს შეასრულა ნოტარიუს ხატია ბერიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 10 ოქტომბერს შეასრულა ნოტარიუს ხატია ბერიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2016 წლის 21 ოქტომბერს შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2016 წლის 17 დეკემბერს შეასრულა ნოტარიუს ქეთევან გრიგოლიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 21 იანვარს შეასრულა ნოტარიუს ანჟელა მანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 28 იანვარს შეასრულა ნოტარიუს ანჟელა მანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 11 მარტს შეასრულა ნოტარიუს ანჟელა მანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 17 მარტს შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2017 წლის 18 მარტს შეასრულა ნოტარიუს ანჯელა მანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2017 წლის 28 და 29 აპრილს შეასრულა ნოტარიუს ქეთევან გრიგოლიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2017 წლის 03 მაისიდან 2017 წლის 05 მაისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2017 წლის 11, 12, 13 მაისს შეასრულა ნოტარიუს ქეთევან გრიგოლიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 03 ივნისიდან 2017 წლის 05 ივნისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ქეთევან ძლიერიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 08 ივნისს შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2017 წლის 10 ივნისს შეასრულა ნოტარიუს ანჯელა მანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2017 წლის 15, 16, 17 ივნისს შეასრულა ნოტარიუს ქეთევან გრიგოლიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 23 ივნისს შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 26 ივნისიდან 2017 წლის 14 ივლისის ჩათვლით შეასრულებს ნოტარიუს ხათუნა ბაღაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობას.
 • 2017 წლის 15 ივლისს და 2017 წლის 17 ივლისიდან 22 ივლისის ჩათვლით შეასრულებს ნოტარიუს ანჟელა მანიას შემცვლელი პირის მოვალეობას.
 • 2017 წლის 24 ივლისიდან 2017 წლის 28 ივლისის  ჩათვლით შეასრულებს ნოტარიუს ქეთევან გრიგოლიას შემცვლელი პირის მოვალეობას.
 •  2017 წლის 1, 3 და 8 აგვისტოს შეასრულა ნოტარიუს ნინო შოშიაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 10 აგვისტოდან 2017 წლის 18 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ხათუნა ბაღაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2017 წლის 24, 25, 28, 29, 30, 31 აგვისტოს შეასრულა ნოტარიუს ქეთევან გრიგოლიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2017 წლის 16 სექტემბერს შეასრულა ნოტარიუს ანჟელა მანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2017 წლის 12, 15, 19 სექტემბერს შეასრულა ნოტარიუს ნინო შოშიაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 21 სექტემბერს შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 22 სექტემბერს შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 26 სექტემბერს შეასრულა ნოტარიუს ქეთევან გრიგოლიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 10 ოქტომბრიდან 2017 წლის 13 ოქტომბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2017 წლის 18 ნოემბერს შეასრულა ნოტარიუს ანჟელა მანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2017 წლის 22, 24 ნოემბერს შეასრულა ნოტარიუს ხატია ბერიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 27 ნოემბერს შეასრულა შემცვლელი პირის მოვალეობას. 
 • 2017 წლის 28 ნოემბერს შეასრულა ნოტარიუს ხატია ბერიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 1 დეკემბერს შეასრულა ნოტარიუს ანჟელა მანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 2 დეკემბერს შეასრულა ნოტარიუს ანჟელა მანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 5 დეკემბერს შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 15, 16 დეკემბერს შეასრულა ნოტარიუს ანჟელა მანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 21 დეკემბერს შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 22 დეკემბერს შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 25 დეკემბრიდან 29 დეკემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ხატია ბერიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.

მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

ივნისი
560
 
სოლიდარობის ფონდში