მაია კოჟორიძე-გიგოლაშვილი

 

 • ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2015 წლის 24 ნოემბერს (სერტიფიკატის №P15-5731)
 
 •  2016 წლის 11 თებერვლიდან 2016 წლის 15 თებერვლის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნინო მათუაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 
 •  2016 წლის 25 მარტიდან 2016 წლის 02 აპრილის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუსს მაია ლაგურაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 
 •  2016 წლის 25 აპრილიდან 2016 წლის 7 მაისამდე შეასრულა ნოტარიუს მაის ლაგურაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 
 •  2016 წლის 18 მაისს შეასრულა ნოტარიუს ნინო მათუაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 
 •  2016 წლის 27 მაისიდან 2016 წლის 10 ივნისის ჩათვლით შეასრულებს ნოტარიუს ნინო მათუაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობას.
 
 •  2016 წლის 17 ივნისს შეასრულებს ნოტარიუს ლალი გზირიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობას.
 
 •  2016 წლის 03 აგვისტოდან 2016 წლის 09 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნანი სიდამონიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 
 •  2016 წლის 11 აგვისტოდან 2016 წლის 17 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თეა მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 
 •  2016 წლის 02 სექტემბერს შეასრულა ნოტარიუს ნანი სიდამონიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 
 •   2016 წლის 05 სექტემბრიდან 2016 წლის 13 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლალი გზირიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 
 •   2016 წლის 16 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნანი სიდამონიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 
 •  2016 წლის 11 ოქტომბერს შეასრულა ნოტარიუს ნანი სიდამონიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 
 • 2016 წლის 03 ნოემბერს შეასრულა ნოტარიუს ნინო მათუაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 
 •  2016 წლის 17 ნოემბრიდან 19 ნოემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლალი გზირიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობას.
 
 • 2016 წლის 8 დეკემბრიდან 2016 წლის 9 დეკემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნინო მათუაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 
 • 2016 წლის 15, 16 დეკემბერს შეასრულა ნოტარიუს ნინო მათუაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 
 •  2016 წლის 23 დეკემბერს შეასრულა ნოტარიუს ნანი სიდამონიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 
 •  2016 წლის 29 დეკემბრიდან 2016 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლალი გზირიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 
 •  2017 წლის 2 თებერვიდან 2017 წლის 10 თებერვლის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნინო მათუაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 
 •  2017 წლის 23 ივნისიდან 2017 წლის 25 ივნისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მერი მერაბიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 
 • 2017 წლის 01, 02 ივლისს შეასრულა ნოტარიუს მერი მერაბიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 
 •  2017 წლის 27, 28, 29, 30 ივნისს, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19,  ივლისს შეასრულებს ნოტარიუს მაია ლაგურაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობას.
 
 •  2017 წლის 21 აგვისტოდან 2017 წლის 25 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლალი გზირიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 
 • 2017 წლის 26 აგვისტოდან 2017 წლის 31 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მაია მეტრეველის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 
 • 2017 წლის 04, 05, 06 სექტემბერს შეასრულა ნოტარიუს ნანი სიდამონიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 
 • 2017 წლის 13, 14, 15 სექტემბერს შეასრულა ნოტარიუს ნანი სიდამონიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 
 • 2017 წლის 30 სექტემბერს შეასრულა ნოტარიუს მერი მერაბიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 
 • 2017 წლის 09 ოქტომბრიდან 2017 წლის 14 ოქტომბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მაია მეტრეველის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 
 • 2017 წლის 16 ოქტომბრიდან 2017 წლის 21 ოქტომბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მერი მერაბიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 
 • 2017 წლის 21 ნოემბერს შეასრულა ნოტარიუს ნინო მათუაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 
 • 2017 წლის 22 ნოემბერს შეასრულა ნოტარიუს მერი მერაბიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 
 • 2017 წლის 16 ნოემბერს შეასრულა ნოტარიუს მერი მერაბიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 

 


მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

ივნისი
560
 
სოლიდარობის ფონდში