ხატია ბერიძე

 

2013 წლის 17 სექტემბრიდან 2013 წლის 20 სექტემბრის ჩათვლით, შეასრულა ნოტარიუს ლიანა ბუხრიკიძის შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე ნოტარიუსის მოვალეობა.

მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

ივნისი
560
 
სოლიდარობის ფონდში