რეგისტრატორი ნოტარიუსები - თბილისი

 მთაწმინდა


 თეა კიკუაშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2014 წლის 15 თებერვლის №25 ბრძანების საფუძველზე. 
სამუშაო საათები: 11:00-18:00 
სანოტარო ბიუროს მის: ლესელიძის ქ.№17;
ელ.ფოსტა: tkikuashvili@notary.ge

  tkikuashvili_notary

 


ელენე ყიზილაშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1997 წლის
16 იანვრის №3 §3 ბრძანების საფუძველზე;
სამუშაო საათები: 11:00-18:00 სთ (შესვენება: 14:00-16:00 სთ)
სანოტარო ბიუროს მის: კოსტავას ქ.№23;
ტელ: (+995 32) 299 52 10;
                     ელ.ფოსტა: ekizilashvili@notary.ge

 ekizilashvili_notary


ელისო შიხიაშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1996 წლის
27 აგვისტოს №66 §4 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: ლესელიძის ქ.№17;
სამუშაო საათები: 10:00-18:00 
ტელ: (+995 32) 293 30 83;
ელ.ფოსტა: eshikhiashvili@notary.ge

 eshikhiashvili_notary

 


დარეჯან ახალბედაშვილი
ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2012 წლის 
21 იანვრის №89 ბრძანების საფუძველზე. 
სანოტარო ბიუროს მის:მტკვრის ქ. №6, I სართ.
სამუშაო საათები: 11:00-17:00 სთ (შესვენება: 14:00-15:00 სთ
ტელ.: (+995 32) 299 52 70; 
                     ელ.ფოსტა: dakhalbedashvili@notary.ge
dakhalbedashvili_notary

 


ნინო ხოფერია

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1999 წლის
15 ივლისის №57 §16 ბრძანების საფუძველზე;
სამუშაო საათები: 11:00-17:00 სთ
სანოტარო ბიუროს მის: რუსთაველის გამზ. №28/2;
ტელ: (+995 32) 298 70 24;
                    ელ.ფოსტა: nkhopheria@notary.ge

 nkhoperia_notary

 


 ნარგიზ ჯანხოთელი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1999 წლის
15 ივლისის №57 §34 ბრძანების საფუძველზე;
სამუშაო საათები: 10:00-17:00 სთ (შესვენება: 14:00-15:00 სთ)
სანოტარო ბიუროს მის: რუსთაველის გამზ. №18;
ტელ: (+995 32) 299 05 06;
                     ელ.ფოსტა: njanxoteli@notary.ge

 njankhoteli_notary


ჯულიეტა არჩვაძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1996 წლის 27 აგვისტოს №66 §2 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: ლესელიძის ქ.№4;
სამუშაო საათები: სამშაბათი-შაბათი11:00-17:00 სთ 
ტელ: (+995 32) 299 73 85;
ელ. ფოსტა: jarchvadze@notary.ge
jarchvadze_notaryმაია ბიგვავა

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1997 წლის 16 აპრილის №20 §7 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: რუსთაველის გამზ. №26;
სამუშაო საათები: 11:00-18:00 სთ (შესვენება: 14:00-15:00 სთ)
ტელ: (+995 32) 299 96 20;
ელ. ფოსტა: mbigvava@notary.ge
Mbigvava_notaryთეა მაღალდაძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 23 ოქტომბრის №291 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: მტკვრის ქ.№6;
სამუშაო საათები: 11:00-17:00 სთ (შესვენება: 13:00-14:00 სთ)
ტელ.: (+995 32) 293 18 87;
ელ. ფოსტა: tmagaldadze@notary.ge
tmagaldadze_notaryმარინა ჟორდანია

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1996 წლის 30 ივლისის №58 §1 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: რუსთაველის გამზ. №22;
სამუშაო საათები: 11:00-17:00 სთ (შესვენება: 14:00-15:00 სთ)
ტელ: (+995 32) 299 50 61;
ელ. ფოსტა:mzhordania@notary.ge
mjordania_notaryლუიზა ქამუშაძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1996 წლის 27 აგვისტოს №66 §5 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: ლესელიძის ქ.№4;
სამუშაო საათები: 11:00-17:00 სთ 
ტელ: (+995 32) 293 25 74;
ელ. ფოსტა: lkamushadze@notary.ge
lqamushadze_notaryნინო შოშიაშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1999 წლის 15 ივლისის №57 §41 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: ლესელიძის ქ.№9;
სამუშაო საათები: 11:00-16:00 სთ
ტელ: (+995 32) 293 30 87;
ელ. ფოსტა: nshoshiashvili@notary.ge
nshoshiashvili_notaryდავით ჩალათაშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2012 წლის 9 ივლისის №1001 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: მტკვრის ქ. №4;
სამუშაო საათები: 11:00-17:00 სთ 
ტელ: (+995 32) 295 22 28;
ელ. ფოსტა: dchalatashvili@notary.ge
dchalatashvili_notaryთამარ ჩიტიანი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2012 წლის 21 იანვრის №82 ბრძანების საფუძველზე.
სანოტარო ბიუროს მის: მტკვრის ქ.N6;
სამუშაო საათები: 10:30-18:00 სთ 
ელ. ფოსტა: tchitiani@notary.ge
tchitiani_notaryქეთევან ჩხიკვაძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1997 წლის 19 სექტემბრის №59 §2 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: პუშკინის ქ.№10;
სამუშაო საათები: 11:00-16:00 სთ
ტელ: (+995 32) 299 95 23;
ელ. ფოსტა: kchkhikvadze@notary.ge
kchkhikvadze_notaryლია გოგია

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2006 წლის 19 სექტემბრის №67§8 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: რუსთაველის გამზ.№46;
სამუშაო საათები: 11:00-17:00 სთ (შესვენება: 14:00-15:00 სთ)
ტელ.: (+995 32) 299 79 50;
ელ. ფოსტა: lgogia@notary.ge
lgogia_notary

კრწანისი

 


ნინო მასხულია

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1996 წლის 27 აგვისტოს №66 §11 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: შ.დადიანის ქ.№12;
სამუშაო საათები: 11:00-17:00 სთ (შესვენება: 13:30-14:30 სთ)
ტელ: (+995 32) 299 71 50;
ელ. ფოსტა: nmaskhulia@notary.ge
nmaskhulia_notaryდარეჯან ჯანიაშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1997 წლის 16 იანვრის №3 §8 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: ათონელის ქ. №31;
სამუშაო საათები: 11:00-16:00 სთ 
ტელ: (+995 32) 298 32 38;
ელ. ფოსტა: djaniashvili@notary.ge
djaniashvili_notary დავით იმნაძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2012 წლის 11 დეკემბრის№416 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: გორგასლის ქ.№49;
სამუშაო საათები: 11:00-18:00 სთ 
ტელ: (+995 32) 247 78 79; 
ელ. ფოსტა: dimnadze@notary.ge
dimnadze_notaryსალომე სალუქვაძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2012 წლის 
23 მარტის №390 ბრძანების საფუძველზე.
სანოტარო ბიუროს მის: დედაენის პარკის ტერიტორია; 
სამუშაო საათები: 11:00-17:00 სთ
ელ.ფოსტა: ssalukvadze@notary.ge 

 ssalukvadze_notary

ვაკე


 თამარ პოლიკაშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2012 წლის 
21 იანვრის №81 ბრძანების საფუძველზე.
სანოტარო ბიუროს მის: ირ.აბაშიძის №81 (დარიალის ქ.№9);
სამუშაო საათები: 10:00-18:00 სთ 
ტელ.: (+995 32) 222 27 77;
                     ელ.ფოსტა: tpolikashvili@notary.ge 

 tpolikashvili_notary

 


 ბაჩანა შენგელია

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2012 წლის
23 მარტის №389 ბრძანების საფუძველზე.
სანოტარო ბიუროს მის: ზ, ფალიაშვილის ქ.№14, ბ.№6;
სამუშაო საათები: 11:00-18:00 სთ 
ტელ: (+995 32) 225 00 94
                   ელ.ფოსტა: bshengelia@notary.ge
  bshengelia_notaryციური ბერიძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1996 წლის 27 აგვისტოს №66 §9 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: ჭავჭავაძის გამზ.№68;
სამუშაო საათები: 11:00-17:00 სთ (შესვენება 14:00-15:00 სთ)
ტელ: (+995 32) 223 08 90;
ელ. ფოსტა:tsberidze@notary.ge
cberidze_notaryმაია ბრეგვაძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1996 წლის 27 აგვისტოს №66 §19 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: ბაზალეთის ქ.№1;
სამუშაო საათები: 11:00-18:00 სთ (შესვენება: 14:00-15:00 სთ)
ტელ: (+995 32) 229 40 92;
ელ. ფოსტა: mbregvadze@notary.ge
mbregvadze_notaryრუსუდან ფიფია

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1996 წლის
27 აგვისტოს №66 §45 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: ი.ჭავჭავაძის გამზ.№10;
სამუშაო საათები: 11:00-18:00 სთ
ტელ: (+995 32) 222 36 78;
                    ელ.ფოსტა: rphiphia@notary.ge

 rfifia_notary


ნანა ჩუბინიძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2012 წლის 6 დეკემბრის №399 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის.: ჩოლოყაშვილის გამზ.№9;
სამუშაო საათები: 11:00-16:30 სთ 
ტელ.: (995 32) 225 74 73;
ელ. ფოსტა: nchubinidze@notary.ge
nchubinidze_notaryთინათინ დევდარიანი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2003 წლის 01 სექტემბრის №139 §4 ბრძანების საფუძველზე.
სანოტარო ბიუროს მის: ირ.აბაშიძის ქ.№39, ბ.23;
ტელ: (+995 32) 229 35 11;
სამუშაო საათები: 11:00-17:00 სთ (შესვენება: 14:00-15:00)
ელ. ფოსტა: tdevdariani@notary.ge
tdevdariani_notary

 


ნატა გრძელიშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1996 წლის 27 აგვისტოს №66ა §64 ბრძანების საფუძველზე.
სანოტარო ბიუროს მის.: ი.აბაშიძის ქ. #43 (კავსაძის ქ. #9) 
სამუშაო საათები: 11:00-18:00 სთ
ელ. ფოსტა:ngrdzelishvili@notary.ge
ngrdzelishvili_notary

საბურთალო


 ლალი გზირიშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2003 წლის 5 აგვისტოს
№124 §1 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: გამსახურდიას გამზ. №23, ბინა №47;
სამუშაო საათები: 11:00-18:00 სთ 
ტელ.: (+995 32) 236 99 99;
                    ელ.ფოსტა: lgzirishvili@notary.ge

 lgzirishvili_notaryლელა გაზდელიანი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1996 წლის 27 აგვისტოს №66 §1ა ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: დიდი დიღომი, მირიან მეფის ქ.№52; 
სამუშაო საათები: 10:00-15:00 სთ 
ელ. ფოსტა: lgazdeliani@notary.ge
lgazdeliani_notary

  


მანანა გოგაშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის
16 სექტემბრის №264 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: დიდი დიღომი, მირიან მეფის ქ.№52.
სამუშაო საათები: ორშაბათი-პარასკევი - 11:00-16:00 სთ
ელ.ფოსტა:mgogashvili@notary.ge

  mgogashvili_notary მაია ლაგურაშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2008 წლის
28 იანვრის №14 §1 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: ალ.ყაზბეგის გამზ.N 19 ბ-გ, ბ.№1-2;
სამუშაო საათები: ორშაბათი-პარასკევი - 11:00-16:00 (შესვენება: 14:00-15:00);
ტელ: (+995 32) 230 93 32; (+995 32) 37 68 70;
                    ელ.ფოსტა: mlagurashvili@notary.ge

mlagurashvili_notary

 


ანჟელა მანია

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2010 წლის
24 მაისის №46 §2 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: რესპუბლიკური საავადმყოფოს მიმდებარე ტერიტორია;
სამუშაო საათები: 11:00-18:00 სთ (შესვენება: 14:00-15:00 სთ)
ელ.ფოსტა: amania@notary.ge

 amania_notary

 


 ნინო უბერი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2008 წლის
11 აგვისტოს №59 §5 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: გაბაშვილის ქ.№4;
სამუშაო საათები: 11:00-17:00 სთ (შესვენება: 13:00-14:00 სთ)
ტელ: (+995 32) 231 23 11;
                     ელ.ფოსტა: nuberi@notary.ge

 nuberi_notary
 


  გიორგი ჭიტაშვილი

  ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის
  17 ოქტომბრის №287 ბრძანების საფუძველზე;
  სანოტარო ბიუროს მის:კანდელაკის ქ.№14
  სამუშაო საათები: 11:00-17:00 სთ (შესვენება: 14:00-15:00 სთ)
  ელ.ფოსტა: gchitashvili@notary.ge

   gchitashvili_notary ინგა ხარძიანი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2008 წლის
08 აგვისტოს №58 §11 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: გამრეკელის ქ.№6, ბინა №5;
სამუშაო საათები: 11:00-18:00 სთ (შესვენება: 13:00-14:00 სთ)
ტელ: (+995 32) 230 89 30;
                    ელ.ფოსტა: ikhardziani@notary.ge

 ikhardziani_notary

 


  ნინო ხაბულიანი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1996 წლის
27 აგვისტოს №66 §48 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: კოსტავას ქ.№23;
სამუშაო საათები: 11:00-18:00 სთ (შესვენება: 14:00-16:00 სთ)
ტელ.: (+995 32) 299 52 10
                   ელ.ფოსტა: nkhabuliani@notary.ge

nkhabuliani_notary

 


 

ნანა ბაკურაძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1997 წლის 
16 იანვრის №3 §7 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: კოსტავას ქ.№76;
სამუშაო საათები: 10:00-18:00 სთ 
ტელ: (+995 32) 233 18 67;

ელ.ფოსტა: nbakuradze@notary.ge

 nbakuradze_notary

 


   ხატია ბერიძე

  ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2012 წლის 
  6 დეკემბრის №392 ბრძანების საფუძველზე;
  სანოტარო ბიუროს მის: მ.კოსტავას ქ.№75;
  სამუშაო საათები: 10:00-18:00 სთ 
  ტელ.: (+995 32) 36 47 80; 
                      ელ.ფოსტა: khberidze@notary.ge

 khberidze_notary


 თამარ ბაქრაძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2012 წლის 
7 ივნისის №800  ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: დიდი დიღომი, ი.პეტრიწის ქ. 16;
სამუშაო საათები: 11:00-18:00 სთ 
                    ტელ.: (+995 32) 243 28 70;
                    ელ.ფოსტა: tbakradze@notary.ge 

 tbakradze_notary

 


მერაბ ფარჯიკია

ნოტარიუსად დაინიშნა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის
იუსტიციის მინისტრის 1996 წლის 03 სექტემბრის №53 §3 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: ვაჟა-ფშველას გამ.№41;
სამუშაო საათები: 11:00-17:00 (შესვენება: 14:00-15:00)
ტელ: (+995 32) 239 57 15; 
                    ელ.ფოსტა: mpharjikia@notary.ge
 mfarjikia_notaryსოფიკო გობეჯიშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2012 წლის 21 იანვრის №83 ბრძანების საფუძველზე.
სანოტარო ბიუროს მის: ვაჟა-ფშაველას გამზ.№49;
სამუშაო საათები: 11:00-17:00 სთ (შესვენება: 13:00-14:00 სთ)
ტელ.: (+995 32) 272 53 10;
ელ. ფოსტა: sgobejishvili@ notary.ge 
sgobejishvili_notary
თამილა გოგატიშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1996 წლის 27 აგვისტოს №66 §32 ბრძანების საფუძველზე.
სანოტარო ბიუროს მის: პეკინის ქ.№8, III სად., II სართ., ბ.№36;
სამუშაო საათები: 11:00-18:00 სთ (შესვენება: 14:00-15:00)
ტელ: (+995 32) 233 55 77;
ელ. ფოსტა: tgogatishvili@notary.ge
tgogatishvili_notaryლია კობახიძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1999 წლის 15 ივლისის №57 §23 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: ჟ.შარტავას ქ.№44;
სამუშაო საათები: 11:00-17:00 სთ 
ტელ: (+995 32) 296 03 05;
ელ. ფოსტა: lkobakhidze@notary.ge
lkobakhidze_notary
ნინო მათუაშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2010 წლის 29 მარტის №29 §2 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: ვაჟა-ფშაველას გამზ.№10;
სამუშაო საათები: 11:00-17:00 სთ (შესვენება: 14:00-15:00 სთ)
ელ. ფოსტა: nmatuashvili@notary.ge
nmatuashvili_notaryნიკოლოზ მალაშხია

ნოტარიუსად დაინიშნა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის მინისტრის 1996 წლის 03 სექტემბრის №53 §3 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: პეკინის ქ.№15;
სამუშაო საათები: 10:00-18:00 სთ 
ტელ: (+995 32) 237 73 21;
ელ. ფოსტა: nmalashkhia@notary.ge
nmalashkhia_notaryეკატერინე მარშანია

ნოტარიუსად დაინიშნა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის მინისტრის 1996 წლის 03 სექტემბრისს №53 §3 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: ვაჟა-ფშველას გამზ.№47, I კვარტ., № კორპ.;
სამუშაო საათები: 11:00-17:00 სთ (შესვენება: 14:00-15:00 სთ)
ელ. ფოსტა: emarshania@notary.ge
emarshania_notaryქეთევან ოდილავაძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1996 წლის 27 აგვისტოს №66 §38 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: შარტავას ქ. №14ა;
სამუშაო საათები: 10:30-18:00 სთ
ტელ: (+995 32) 237 83 24;
ელ. ფოსტა: kodilavadze@notary.ge
qodilavadze_notaryმარიამ ოძელაშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1999 წლის 15 ივლისის №57 §40 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: პეკინის ქ. №7ა;
სამუშაო საათები: 11:00-18:00 სთ (შესვენება: 14:00-14:30 სთ)
ტელ: (+995 32) 272 55 72;
ელ. ფოსტა: modzelashvili@notary.ge
modzelashvili_notaryანნა როინიშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1999 წლის 15 ივლისის №57 §37 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: გამსახურდიას გამზ.№5;
სამუშაო საათები: 11:00-17:00 სთ (შესვენება: 14:00-15:00 სთ)
ტელ: (+995 32) 236 40 32;
ელ. ფოსტა: aroinishvili@notary.ge
aroinishvili_notaryთინათინ რურუა

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2012 წლის 25 მაისის №725 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: ალ.ყაზბეგის გამზ.№13;
სამუშაო საათები: 10:00-18:00 სთ 
ელ. ფოსტა: trurua@notary.ge
trurua_notaryანა ქაჯაია

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2012 წლის 7 ივნისის №799 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: საბურთალოს ქ.№26, ბინა №2
სამუშაო საათები: 11:00-18:00 სთ 
ელ. ფოსტა: akajaia@notary.ge
akajaia_notaryმზია შვანგირაძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2014 წლის 15 თებერვლის №26 ბრძანების საფუძველზე.
სანოტარო ბიუროს მის: ცინცაძის ქ.№50/1ა;
სამუშაო საათები: ოთხშაბათი-კვირა 11:00-18:00 სთ
ტელ.:(+995 32) 230 52 28;
ელ. ფოსტა: mshvangiradze@notary.ge
Mshvangiradze_notaryმარეხ ჩოფიკაშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1997 წლის 20 აგვისტოს №37 §1 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: ალ.ყაზბეგის გამზ.№24;
სამუშაო საათები: 11:00-18:00 სთ 
ტელ: (+995 32) 231 25 22;
ელ. ფოსტა: mchophikashvili@notary.ge
mchofikashvili_notaryშორენა ხაინდრავა

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2012 წლის 21 იანვრის №84 ბრძანების საფუძველზე.
სანოტარო ბიუროს მის: გამრეკელის (ყოფილი კუტუზოვის) ქ.№18.
სამუშაო საათები: 11:00-17:00 სთ (შესვენება: 13:00-14:00 სთ)
ტელ: (+995 32) 272 53 42;
ელ. ფოსტა: shkhaindrava@notary.ge
shkhaindrava_notary 

ქეთევან ძლიერიშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1999 წლის 15 ივლისის №57 §45 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: ანა კალანდაძის ქ. №7. ბ.28;
სამუშაო საათები: 11:00-16:00 სთ 
ტელ: (+995 32) 237 30 35;
ელ. ფოსტა: kdzlierishvili@notary.ge
q-dzlierishvili_notaryქეთევან გრიგოლია

ნოტარიუსად დაინიშნა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის მინისტრის 1996 წლის 3 სექტემბრის №53 §3 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: ვაჟა-ფშაველას გამზ.№45;
სამუშაო საათები: 11:00-17:00 სთ (შესვენება: 14:00-15:00 სთ)
ტელ: (+995 32) 214 11 77;
ელ. ფოსტა: kgrigolia@notary.ge
qgrigolia_notary


ნუნუ კალანდარიშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2000 წლის 10 აგვისტოს №87 §1 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის.: ვაჟა-ფშაველას გამზ. №70ბ (I სართული);
სამუშაო საათები: 10:00-18:00 სთ
ტელ.: (+995 32) 232 48 01; 
ელ. ფოსტა:nkalandarishvili@notary.ge
nkalandarishvili_notaryლალი კანდელაკი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1999 წლის 15 ივლისის №57 §33 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის.: გამსახურდიას გამზ.№36;
სამუშაო საათები: 11:00-17:00 (შესვენება: 13:30-14:00);
ტელ.: (+995 32) 238 04 71;
ელ. ფოსტა: lkandelaki@notary.ge
lkandelaki_notaryირმა შარვაძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1999 წლის 15 ივლისის №57 §28 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: შარტავას ქ.№42;
სამუშაო საათები: 11:00-16:00 სთ
ტელ.: (+995 32) 223 83 72; 
ელ. ფოსტა: isharvadze@notary.ge
isharvadze_notaryზაალ ზაქარაშვილი

 ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2014 წლის 
 01 მაისის №114 ბრძანების საფუძველზე.   
 სანოტარო ბიუროს მის.: ალ.ყაზბეგის ქ.№47; 
 სამუშაო საათები: 11:00-17:00 სთ
 ელ.ფოსტა: zzakarashvili@notary.ge

 zzakarashvili_notary
ლალი ჯანუყაშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2014 წლის 16 აპრილის №107 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: ქ. თბილისი, დიდი დიღომი, მესამე მიკრო/რაიონი, მირიან მეფის გამზირი 84-ის მიმდებარედ;
სამუშაო საათები: 11:00-17:00 სთ 
ელ. ფოსტა: ljanukashvili@notary.ge
ljanukashvili_notary

 


კონსტანტინე ჯაფარიძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1996 წლის 27 აგვისტოს №66ა §61 ბრძანების საფუძველზე ;
სანოტარო ბიუროს მის: აფაქიძის ქ.  №11 სართ IX;
სამუშაო საათები: 11:00-17:00 სთ (შესვენება: 13:00-14:00)
ელ. ფოსტა: kjapharidze@notary.ge
kjaparidze_notary


  შორენა გოგორიშვილი

  ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2014 წლის
  22 იანვრის №11 ბრძანების საფუძველზე;
  სანოტარო ბიუროს მის: სულხან ცინცაძის ქ. №26 ;
  სამუშაო საათები: 11:00-17:00 სთ
  ელ.ფოსტა: shgogorishvili@notary.ge

  shgogorishvili_notary
დიდუბე


 ეკატერინა კიც
ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2012 წლის
21 იანვრის  №88 ბრძანების საფუძველზე.
სანოტარო ბიუროს მის: დავით აღმაშენებლის გამზ.№108;

ტელ.: (+995 32) 294 28 41;

ელ.ფოსტა: ekits@notary.ge
ekic_notary   დავით მეფარიშვილი

 ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის
 14 მაისის №113 ბრძანების საფუძველზე.

 სანოტარო ბიუროს მის: აკ. წერეთლის გამზ.№110;

 ტელ.: (+995 32) 247 70 29;

  ელ.ფოსტა:dmepharishvili@notary.ge

 dmepharishvili_notary

 


  ეკატერინე ძულიაშვილი

 ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2012 წლის
 21 იანვრის№87 ბრძანების საფუძველზე. 

 სანოტარო ბიუროს მის: დიღმის მასივი, III კვრ. კორპუსი №7, ბინა №1ა.
 ტელ: (+995 32) 251 78 00;
 ელ.ფოსტა: edzuliashvili@notary.ge 

edzuliashvili_notary ეკატერინე ჯელაძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2009 წლის
17 ივნისის №60 §1 ბრძანების საფუძველზე;

სანოტარო ბიუროს მის: აკაკი წერეთლის გამზ.№49-51;

ტელ: (+995 32) 243 43 80;

ელ.ფოსტა: ejeladze@notary.ge

ejeladze_notaryირმა ბერიძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2010 წლის 
24 მაისის №46 §1 ბრძანების საფუძველზე;

სანოტარო ბიუროს მის: გრ.რობაქიძის გამზ.№7, კორპ.№4, ფართი №6;

ტელ: (+995 32) 290 57 54;

ელ.ფოსტა: iberidze@notary.ge

 iberidze_notary ოთარ ცისკარაშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2012 წლის 
21 იანვრის №85 ბრძანების საფუძველზე.

სანოტარო ბიუროს მის: აღმაშენებლის გამზ.№154, III სართ., ოფისი №302 ;

ელ.ფოსტა: otsiskarashvili@notary.ge 

 otsiskarashvili_notary ზაზა მეგრელიშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2014 წლის
23 მაისის №124 ბრძანების საფუძველზე.
სანოტარო ბიუროს მის: სტანისლავსკის ქ.№5 (ბიზნესცენტრი "დიდუბე პლაზა" პირველი სართული, ოფისი 107);
ელ.ფოსტა: zmegrelishvili@notary.ge

zmegrelishvili_notary
ზაალ ბათუაშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1996 წლის 27 აგვისტოს №66 §31 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: გრიგოლ რობაქიძის ქ.№7;
ტელ: (+995 32) 251 84 83;
ელ. ფოსტა:zbatuashvili@notary.ge
zbatuashvili_notaryქეთევან გამისონია

ნოტარიუსად დაინიშნა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის მინისტრის 1996 წლის 3 სექტემბრის №53 §3ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: აკაკი წერეთლის გამზ.№142;
ტელ: (+995 32) 235 74 94;
ელ. ფოსტა: kgamisonia@notary.ge
qgamisonia_notaryდავით მეფარიშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 14 მაისის №113 ბრძანების საფუძველზე.
სანოტარო ბიუროს მის: აკ. წერეთლის გამზ. №110;
ტელ.: (+995 32) 247 70 29;
ელ. ფოსტა:dmepharishvili@notary.ge
dmepharishvili_notaryთამარ ონიანი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1996 წლის 27 აგვისტოს №66ა §29 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: აკაკი წერეთლის გამზ.№97;
ტელ: (+995 32) 234 26 04;
ელ. ფოსტა: toniani@notary.ge
toniani_notaryლუიზა უმიკაშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1996 წლის 27 აგვისტოს №66 §15 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: აკაკი წერეთლის გამზ.№61;
ტელ: (+995 32) 234 59 16;
ელ. ფოსტა: lumikashvili@notary.ge
lumikashvili_notaryთამარ ქერქაძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2008 წლის 8 აგვისტოს №58 §10 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: დავით აღმაშენებლის №93;
ტელ: (+995 32) 296 11 14;
ელ. ფოსტა: tkerkadze@.notary.ge
tqerqadze_notaryრაიანა ჩანქსელიანი-ჩიქოვანი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1996 წლის 27 აგვისტოს №66ა §87 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: თამარ მეფის ქ.№14;
ტელ: (+995 32) 235 41 77;
ელ. ფოსტა: rchankseliani@notary.ge
rchanqseliani_notaryმაია წიკლაური

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1996 წლის 27 აგვისტოს №66 §37 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: აკაკი წერეთლის გამზ.№55;
ტელ: (+995 32) 235 21 19;
ელ. ფოსტა: mtsiklauri@notary.ge
mtsiklauri_notaryოლღა ჭანიშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2002 წლის 17 ივნისის №82 §18 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: დავით აღმაშენებლის ქ.№114;
ტელ: (+995 32) 247 63 63;
ელ. ფოსტა: ochanishvili@notary.ge
ochanishvili_notary


მაგდა ჯანხოთელი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 17 ოქტომბრის №286 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: დიღმის მასივი, IV კვარტ., კორპ.№7;
ელ. ფოსტა: mjankhoteli@notary.ge
 mjankhoteli_notaryმარიკა გოგოლაძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1996 წლის 27 აგვისტოს №66ა §21ა ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: დავით აღმაშენებლის გამზ.№183;
ტელ: (+995 32) 234 81 66;
ელ. ფოსტა: marikagogoladze@notary.ge
mgogoladze_notaryნინო თოფურია

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1996 წლის 27 აგვისტოს №66 §10 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: დავით აღმაშენებლის გამზ.№179ა;
ტელ: (+995 32) 234 81 57;
ელ. ფოსტა: ntophuria@notary.ge
ntopuria_notary  დიანა სვანაძე   
  ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013  წლის 16 სექტემბრის №266 ბრძანების საფუძველზე;

  სანოტარო ბიუროს მის: აღმაშენებლის გამზ.№109;

  ელ.ფოსტა: dsvanadze@notary.ge

dsvanadze_notary

 ჩუღურეთი


ლიანა ბუხრიკიძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2008 წლის 11 აგვისტოს

№59 §6 ბრძანების საფუძველზე;

სანოტარო ბიუროს მის: დავით აღმაშენებლის გამზ.№81;

ტელ: (+995 32) 295 25 20;

ელ.ფოსტა: lbukhrikidze@notary.ge 
lbukhrikidze_notary მეგი მაღალდაძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2008 წლის
28 მარტის №7 §2 ბრძანების საფუძველზე;

სანოტარო ბიუროს მის: მარჯანიშვილის ქ.. №19;

ტელ: (+995 32) 296 70 42;

ელ.ფოსტა: mmagaldadze@notary.ge

 mmagaldadze_notary ირინე ნანობაშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1999 წლის
15 ივლისის №57 §15 ბრძანების საფუძველზე;

სანოტარო ბიუროს მის: წინამძღვრისშვილის №1/ქ.ტოლსტოის ქ.№5;

ტელ: (+995 32) 295 17 09;

ელ.ფოსტა: inanobashvili@notary.ge.

 inanobashvili_notaryმედეა გვაზავა

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1999 წლის 15 ივლისის №57 §24 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: მარჯანიშვილის ქ.№7;
ელ. ფოსტა: mgvazava@notary.ge
medeagvazava_notaryდავით ფუტკარაძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2008 წლის 11 აგვისტოს №59 §2 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: დავით აღმაშენებლის გამზ.№95;
ტელ: (+995 32) 296 21 51;
ელ. ფოსტა: dphutkaradze@notary.ge
dfutkaradze_notaryლუიზა ცხადაძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1997 წლის 16 იანვრის №3 §9 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: ფიროსმანის ქ.№23;
ტელ: (+995 32) 294 31 64;
ელ. ფოსტა: ltskhadadze@notary.ge
lckhadadze_notaryცირა დიდებულიძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2003 წლის 6 მარტის №38 §8 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: მარჯანიშვილის ქ.№26ა;
ელ. ფოსტა: tsdidebulidze@notary.ge
cdidebulidze_notaryოთარ ზოიძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1999 წლის 15 ივლისის №57 §43 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: მარჯანიშვილის ქ.№21;
ტელ: (+995 32) 295 44 10;
ელ. ფოსტა: ozoidze@notary.ge
ozoidze_notary
ლელა ინწკირველი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1996 წლის 27 აგვისტოს №66 §49 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: მარჯანიშვილი ქ.№21;
ტელ: (+995 32) 295 44 10;
ელ. ფოსტა: lintskirveli@notary.ge
lintskirveli_notaryთამარ ჯიქურაული

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2003 წლის 01 სექტემბრის №139 §6 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: აღმაშენებლის გამზ.№52;
ტელ: (+995 32) 295 03 43 
ელ. ფოსტა: tjikurauli@notary.ge
tjiqurauli_notary


ნინო გახოკიძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1997 წლის 16 იანვრის №3 §11 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: მარჯანიშვილის ქ. №29;
ტელ: (+995 32) 295 78 07;
ელ. ფოსტა: ngakhokidze@notary.ge
ngakhokidze_notary


შორენა ხარაიშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2012 წლის 7 ივნისის №801 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: დავით აღმაშენებლის გამზ.№116;
ტელ.: (+995 32) 295 90 32;
ელ. ფოსტა: shkharaishvili@notary.ge
shkharaishvili_notaryისანი


   დავით ოყროშიძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2003 წლის
6 მარტის №38 §10 ბრძანების საფუძველზე;

სანოტარო ბიუროს მის: ქეთევან წამებულის გამზ.№22/4;

ტელ: (+995 32) 274 50 01;

ელ.ფოსტა: dokroshidze@notary.ge

 dokroshidze_notary

 


ნინო ბარაბაძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1999 წლის 
15 ივლისის №57 §32 ბრძანების საფუძველზე;

სანოტარო ბიუროს მის: ნავთლუღის ქ.№3;

ტელ: (+995 32) 274 87 74;

ელ.ფოსტა: nbarabadze@notary.ge

 nbarabadze_notary  ნუნუ კაკოჩაშვილი
 ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 
 14 მაისის №111 ბრძანების საფუძველზე;

 სანოტარო ბიუროს მის: ქეთევან წამებულის ქ.წამებულის გამზ. N67-ის მიმდებარედ;

 ტელ: (+995 32) 230 69 98;

  ელ.ფოსტა: nkakochashvili@notary.ge

   nkakochashvili_notary ჟენია ტარტარაშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1998 წლის 
5 თებერვლის №9 §1 ბრძანების საფუძველზე;

სანოტარო ბიუროს მის: ქეთევან წამებულის გამზ.№42;

ტელ: (+995 32) 277 16 00;

ელ.ფოსტა: zhtartarashvili@notary.ge

 jtartarashvili_notaryნათელა გაგაძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1996 წლის 27 აგვისტოს №66 §25 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: ქეთევან წამებულის გამზ.№92;
ტელ: (+995 32) 277 45 00;
ელ. ფოსტა: ngagadze@notary.ge
ngagadze_notary მარიამ კვეზერელი-დავითაშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1999 წლის 15 ივლისის №57 §44 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: ვახტანგ VI ქ. №11;
ტელ.:(+995 32) 227 73 85;
ელ. ფოსტა: mkvezereli@notary.ge
mkvezereli_notaryქეთევან მამუკაშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1996 წლის 27 აგვისტოს №66ა §53 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: ქეთევან წამებულის გამზ.№25;
ტელ: (+995 32) 277 13 00;
ელ. ფოსტა: kmamukashvili@notary.ge
qmamukashvili_notaryნინო გელაშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2008 წლის 16 ივნისის №35 §3 ბრძანების საფუძველზე;

სანოტარო ბიუროს მის: ჩოლოყაშვილის ქ.№2/დოდაშვილის მოედანი №3, მე-2 სართ.; 
სამუშაო დრო: ორშაბათი - პარასკევი, 10:00-18:00;
ტელ: 591 70 11 34

ელ.ფოსტა: ngelashvili@notary.ge

 ngelashvili_notary 

 


სამგორი


 თამარ დადვანი

 ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის  2013 წლის
 16 სექტემბრის №265 ბრძანების საფუძველზე;

 სანოტარო ბიუროს მის: ვაზისუბნის I მკ/რ, კორპ.12 მიმდებარედ.

  ელ.ფოსტა: tdadvani@notary.ge

   tdadvani_notary

 


 

ნათელა კობიაშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1996 წლის
27 აგვისტოს №66 §20 ბრძანების საფუძველზე;

სანოტარო ბიუროს მის: ჯავახეთის ქ.№6;

ტელ: (+995 32) 227 82 62;

ელ.ფოსტა: nkobiashvili@notary.ge

 nkobiashvili_notary

 


 ქეთევან ბოჭორიშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2009 წლის 
19 სექტემბრის №67 §3 ბრძანების საფუძველზე;

სანოტარო ბიუროს მის: ნავთლუღის ჩიხი №9;

ტელ: (+995 32) 274 82 12;

ელ.ფოსტა: kbochorishvili@notary.ge

 qbochorishvili_notary  ეკატერინე ედიბერიძე

  ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის  2013 წლის 
  16 სექტემბრის №262 ბრძანების საფუძველზე;

  სანოტარო ბიუროს მის: მოსკოვის გამზირი №5, ბინა №40

  ტელ.:(+995 32) 270 48 73;

  ელ.ფოსტა: eediberidze@notary.ge

   ediberidze_notaryთამარ კობახიძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 16 სექტემბრის №263 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: მოსკოვის გამზირი №5, ბინა №40;
ტელ:(+995 32) 270 48 73;
ელ. ფოსტა: tkobakhidze@notary.ge
tkobakhidze_notaryლალი კუპრეიშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1996 წლის 27 აგვისტოსს №66ა §77 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: კალოუბნის ქ.№6, II სართული;
ტელ: (+995 32) 245 51 54;
ელ. ფოსტა: lkupreishvili@notary.ge
lkupreishvili_notaryრუსუდან მინდიკაური

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1997 წლის 16 იანვრის №3 §12 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: კალოუბნის ქ. №6;
ტელ: (+995 32) 276 21 81;
ელ. ფოსტა: rmindikauri@notary.ge
rmindikauri_notaryმირანდა რამიშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1999 წლის 17 ივლისის №57 §42 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: ხომლელის ქ.№2ა;
ტელ: (+995 32) 276 46 15;
ელ. ფოსტა: mramishvili@notary.ge
mramishvili_notaryშალვა ფაღავა

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1999 წლის 15 ივლისის №57 §17 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: მოსკოვის გამზ.№40;
ტელ: (+995 32) 270 26 70;
ელ. ფოსტა: shphagava@notary.ge
shpagava_notaryლოლიტა ქომეთიანი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1999 წლის 15 ივლისის №57 §39 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: ჯავახეთისა და კალოუბნის ქუჩების გადაკვეთა;
ტელ: (+995 32) 276 46 65;
ელ. ფოსტა: lkometiani@notary.ge
lqometiani_notaryირმა გოგია

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2012 წლის 6 დეკემბრის №400 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის:მე-3 მასივი, კალოუბნის ქ.№14, ბ.24;
ტელ: (+995 32) 276 37 45;
ელ. ფოსტა:igogia@notary.ge
igogia_notaryლამარა დიდებაშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1996 წლის 27 აგვისტოს №66ა §36 ბრძანების საფუძველზე.
სანოტარო ბიუროს მის: მეტრო სადგურ "ვარკეთილი"-ს მიმდებარედ;
ელ. ფოსტა:ldidebashvili@notary.ge
ldidebashvili_notary
 გლდანი


  ოთარ გოლოძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2012 წლის
11 აპრილის  №505 ბრძანების საფუძველზე.
სანოტარო ბიუროს მის: 
ო.ხიზანიშვილის ქ.№30, მე-2 სართ., №8; 
ელ.ფოსტა: ogolodze@notary.ge  
ogolodze_notary


 მედეა დემეტრაშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2008 წლის
8 აგვისტოს №58 §8 ბრძანების საფუძველზე;

სანოტარო ბიუროს მის: გლდანის პირველი მიკრორაიონი, კარტოგრაფიული ფაბრიკის მიმდებარე ტერიტორია;

ტელ: (+995 32) 257 55 50;

ელ.ფოსტა: mdemetrashvili@notary.ge

 medeademetrashvili_notary
 


ირმა ფირცხალავა

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1996 წლის
27 agvistos №66 §36 ბრძანების საფუძველზე;

სანოტარო ბიუროს მის: მეტრო ახმეტელის მიმდ. ტერიტორია, სუპერმარკეტი "მარიამის" მე-2 სართ;

ტელ: (+995 32) 224 92 12;

ელ.ფოსტა: iphirtskhalava@notary.ge

irmapirtskhalava_notary

  


ეკატერინე შენგელია

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2009 წლის
11 აგვისტოს №59 §1 ბრძანების საფუძველზე;

სანოტარო ბიუროს მის: ო.ხიზანიშვილის ქ. №12;

ტელ: (+995 32) 265 56 72;

ელ.ფოსტა: eshengelia@notary.ge

eshengelia_notary

 


მანანა ჭიჭინაძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1999 წლის
15 ივლისის №57 §14  ბრძანების საფუძველზე;

სანოტარო ბიუროს მის: ო.ხიზანიშვილის ქ. №15;

ტელ: (+995 32) 268 98 86;

ელ.ფოსტა: mchichinadze@notary.ge

 mchichinadze_notary როზა ნადირიანი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2011 წლის 
24 თებერვლის №243 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: გლდანის "ა" მ/რ, 50-ე კორპუსის მიმდებარედ;
ტელ.: (+995 32) 265 25 55;

ელ.ფოსტა: rnadiriani@notary.ge

 rnadiriani_notary ელენა გელაძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 
26 აპრილის №96 ბრძანების საფუძველზე.

სანოტარო ბიუროს მის: სანოტარო ბიუროს მის: მეტროსადგურ "ახმეტელიდან"
მუხიანში მიმავალი გზის მარჯვენა მხარეს, მე-2 სართული,  ფართი №6;
სს "პროკრედიტ ბანკის"  მიმდებარედ;

 ელ.ფოსტა: egeladze@notary.ge

  egeladze_notaryდავით კეკელია

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1999 წლის 15 ივლისის №57 §27 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: ო.ხიზანიშვილის ქ. №37;
ტელ: (+995 32) 258 81 08;
ელ. ფოსტა: dkekelia@notary.ge
dkekelia_notaryელენე მერგელ

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2012 წლის 11 დეკემბრის №415 ბრძანების საფუძველზე.
სანოტარო ბიუროს მის: ქეთევან წამებულის გამზირი N22/4;
ელ.ფოტა:emergell@notary.ge
emergell_notaryმანანა მინდიაშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1996 წლის 27 აგვისტოს №66 §33 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: გლდანის "ა" მ/რ., 53 კორპ;
ტელ: (+995 32) 224 92 20;
ელ. ფოსტა: mmindiashvili@notary.ge
mmindiashvili_notaryიამზე ჩანქსელიანი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2003 წლის 18 აპრილის №63 §19 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: მეტრო სარაჯიშვილის მიმდებარე ტერიტორია;
ტელ: (+995 32) 265 04 60;
ელ. ფოსტა: ichankseliani@notary.ge
ichanqseliani_notaryდავით წივწივაძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2014 წლის 01 მაისის №116 ბრძანების საფუძველზე.
სანოტარო ბიუროს მის: ხიზანიშვილის ქ. N15 , სავაჭრო ცენტრი "ევრაზია" III სართული ოთახი 53;
ელ. ფოსტა: dtsivtsivadze@notary.ge
dtsivtsivadze_notaryმანანა ჭიჭინაძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1999 წლის 15 ივლისის №57 §14 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: ო.ხიზანიშვილის ქ. №15;
ტელ: (+995 32) 268 98 86;
ელ. ფოსტა: mchichinadze@notary.ge
mchichinadze_notaryნელი ჭუმბურიძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1996 წლის 27 აგვისტოს №66 §22 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: მუხიანის მე-4ა მ/რ, მე-9 კორპუსი, I სართ.;

ტელ: (+995 32) 263 54 76;
ელ. ფოსტა: nchumburidze@notary.ge
nchumburidze_notary 

ნაძალადევი


 ლია ირემაძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1996 წლის
27 აგვისტოს №66ა §26 ბრძანების საფუძველზე;

სანოტარო ბიუროს მის: დ. გურამიშვილის გამზ.№23ა, კომერციული ფართი №45, ბლოკი "გ", II სართ.; 

ელ.ფოსტა: liremadze@notary.ge

 liremadze_notary 

 


მარიამ ნავროზაშვილი
ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2014 წლის 
22 იანვრის N9 ბრძანების საფუძველზე.

სანოტარო ბიუროს მის: დ. გურამიშვილის გამზ.№23ა, კომერციული ფართი №45, ბლოკი "გ", II სართ.; 

ელ.ფოსტა: mnavrozashvili@notary.ge 

 mnavrozashvili_notary ნინო სალაძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2008 წლის
28 მარტის №7 §1 ბრძანების საფუძველზე;

სანოტარო ბიუროს მის: ცოტნე დადიანის გამზ. №105/1;

ტელ: (+995 32) 266-03-83;

ელ.ფოსტა: nsaladze@notary.ge

 nsaladze_notary

  


ნანი სიდამონიძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1996 წლის
27 აგვისტოს №66ა §68 ბრძანების საფუძველზე; 

სანოტარო ბიუროს მის: დავით გურამიშვილის გამზ №27;

ელ.ფოსტა: nsidamonidze@notary.ge

 nsidamonidze_notary

  


გალინა მუმლაძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2009 წლის 
30 სექტემბრის №100 §2 ბრძანების საფუძველზე;

სანოტარო ბიუროს მის: გურამიშვილის გამზ №9;

ელ-ფოსტა: gmumladze@notary.ge

 gmumladze_notaryნანი ბარბაქაძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 26 აპრილის №97 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის.: ც.დადიანის ქ.№22/24, I სად., II სართ., ბ.№4;
ელ. ფოსტა:nbarbakadze@notary.ge
nbarbakadze_notaryთეიმურაზ ბურდილაძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1999 წლის 15 ივლისის №57 §29 ბრძანების საფუძველე;
სანოტარო ბიუროს მის: ცოტნე დადიანის გამზ. №10;
ტელ.: (+995 32) 294 60 78; 


ელ. ფოსტა: tburdiladze@notary.ge
tburdiladze_notaryალექსანდრე მამისაშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1996 წლის 27 აგვისტოს №66 §34 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის.: თემქა, X კვარტ., კორპ.№36ა;
ტელ.: (+995 32) 260 69 13;
ელ. ფოსტა: amamisashvili@notary.ge
amamisashvili_notary

 


ელისო ყურაშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1996 წლის 27 აგვისტოს №66 §28 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: ცოტნე დადიანის გამზ.№32;
ტელ: (+995 32) 295 48 97;
ელ. ფოსტა: ekurashvili@notary.ge
ekurashvili_notary მაია ჩალაძე

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1999 წლის 15 ივლისის №57 §20 ბრძანების საფუძველზე;
სანოტარო ბიუროს მის: გურამიშვილის გამზ. №36;
ტელ: (+995 32) 261 37 96;
ელ. ფოსტა: mchaladze@notary.ge


mchaladze_notaryთამთა ჭადაშვილი

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2012 წლის 26 იანვრის №121 ბრძანების საფუძველზე.
სანოტარო ბიუროს მის: გურამიშვილის გამზ. №36;
ტელ.: (+995 32) 61 37 96;
ელ. ფოსტა: tchadashvili@notary.ge
tchadashvili_notary


  
წყნეთი


ია ყიფიანი
ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2014 წლის 
04 აგვისტოს N189 ბრძანების საფუძველზე.
სანოტარო ბიუროს მის: დაბა წყნეთი, დავით აღმაშენებლის ქ.N2ა;
ტელ.:(+995 32) 0570 50 61 64; 
ელ. ფოსტა: ikiphiani@notary.ge
 ikiphiani_notary 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

მარტი
560
 
სოლიდარობის ფონდში