ხელშეკრულებით მომუშავე ნოტარიუსთა რეესტრი


ხათუნა დევაძე
ასრულებს ხელშეკრულებით მომუშავე ნოტარიუსის მოვალეობას
შრომითი ხელშეკრულებით მუშაობის ისტორიახატია ბერიძე
შრომითი ხელშეკრულებით მუშაობის ისტორია ცირა ლომაია
 შრომითი ხელშეკრულებით მუშაობის ისტორიაქეთევან ქურასბედიანი
შრომითი ხელშეკრულებით მუშაობის ისტორიაია ყიფიანი
შრომითი ხელშეკრულებით მუშაობის ისტორიაანნა როინიშვილი
შრომითი ხელშეკრულებით მუშაობის ისტორია
ლელა ინწკირველი
შრომითი ხელშეკრულებით მუშაობის ისტორია
ოთარ ზოიძე
ასრულებს ხელშეკრულებით მომუშავე ნოტარიუსის მოვალეობას
შრომითი ხელშეკრულებით მუშაობის ისტორიამომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

ივნისი
560
 
სოლიდარობის ფონდში