გამგეობა

მარიკა გოგოლაძე
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის თავმჯდომარე
დაბადების თარიღი:
18-08-1965
საკონტაქტო ინფორმაცია:
+995 32 234 81 66
marikagogoladze@notary.ge
განათლება: 1985-1990 წ.წ. - თბილისის ივ.ჯავახიშვილის 
სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი;

სამუშაო გამოცდილება: 1996 წ. - დაინიშნა ნოტარიუსად; 
2009 წლიდან - კავკასიის უნივერსიტეტის ლექტორი, დოქტორანტი;
2011-2013 წ.წ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ლექტორი;
2013 წლიდან - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ლექტორი.

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი;
თინათინ დევდარიანი
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე
დაბადების თარიღი:
05-07-1966
საკონტაქტო ინფორმაცია:
+995 32 229 35 11
tdevdariani@notary.ge
სამუშაო გამოცდილება: 2003 წ. - დაინიშნა ნოტარიუსად;

2014 წ. - ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის წევრი;

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი;
გიორგი ჭიტაშვილი
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის წევრი
დაბადების თარიღი:
22-09-1989
საკონტაქტო ინფორმაცია:
არ არის მითითებული
gchitashvili@notary.ge
განათლება: 2006-2010 წ.წ. - საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, ბაკალავრიატი;
2010-2012 წ.წ. - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, სამართლის მაგისტრი;

სამუშაო გამოცდილება: 
2013 წ. - დაინიშნა ნოტარიუსად;
 
ოჯახური მდგომარეობა:
 
დასაოჯახებელი;
მანანა გოგაშვილი
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის წევრი
დაბადების თარიღი:
11-12-1990
საკონტაქტო ინფორმაცია:
+995 32 293 57 89
mgogashvili@notary.ge

განათლება: 2007-2011 წ.წ. - თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, სამართალმცოდნეობის ბაკალავრი;
2014-2016 წ.წ. - კავკასიის უნივერსიტეტი, ბიზნეს სამართალი, მაგისტრანტი;
  
სამუშაო გამოცდილება: 2009-2010 წ.წ. - სტაჟიორი აღსრულების ეროვნულ ბიუროში;
2010-2011 - ნოტარიუსის თანაშემწე;
2011 წ. - ნოტარიუსის შემცვლელი პირი;
2012 წ. - თანაშემწე საადვოკატო ბიუროში;
2013 წ. - ნოტარიუსის რეგისტრატორ-თანაშემწე;
2013 წლიდან - ადვოკატთა ასოციაციის წევრი;
2013 წ. - დაინიშნა ნოტარიუსად.

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი;

მეგი მაღალდაძე
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის წევრი
დაბადების თარიღი:
17-10-1985
საკონტაქტო ინფორმაცია:
+995 32 296 70 42
mmagaldadze@notary.ge
განათლება: 2002-2006 წ.წ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, ბაკალავრის აკადემიუსი ხარისხი;

2006-2008 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მაგისტრის აკადემიური ხარისხი;

სამუშაო გამოცდილება2008 წლიდან მუშაობს ნოტარიუსად;

2014 წ. - ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის წევრი;

ოჯახური მდგომარეობა
ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი;
მერაბ ფარჯიკია
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის წევრი
დაბადების თარიღი:
09-04-1957
საკონტაქტო ინფორმაცია:
+995 32 239 57 15
mpharjikia@notary.ge
განათლება: 1979-1984 წ.წ. - გორკის სახელობის სოხუმის უნივერსიტეტი, სამართალმცოდნე;

სამუშაო გამოცდილება: 1979-1986 წ.წ. - ხობის სასამართლოს აღმასრულებელი; აგროგაერთიანების იურიდიული ჯგუფის უფროსი;

1986 წ. - 
საავიაციო გაერთიანებაში საბინაო განყოფილების უფროსი იურისტი;

1996 წ. - 
დაინიშნა ნოტარიუსად;

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი;
ხათუნა კალანდარიშვილი
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის წევრი
დაბადების თარიღი:
30-08-1967
საკონტაქტო ინფორმაცია:
+995 422 27 73 43
khkalandarishvili@notary.ge

განათლება: 1985-1990წ.წ. - თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი  
სამუშაო გამოცდილება1999 წ. - დაინიშნა ნოტარიუსად;

2012 - 2014 . - ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის წევრი;

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს ორი შვილი;


მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

ივლისი
560
 
სოლიდარობის ფონდში