მარიამ გოგვაძე • ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2003 წლის 15 თებერვალს (მოწმობის №17).
 • 2003 წლის 01 სექტემბრიდან 2010 წლის 4 მაისამდე მუშობდა ნოტარიუსად თბილისში ნაძალადევის რაიონში.
 • 2011 წლის 4 ივლისიდან 2011 წლის 20 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ანნა როინიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2011 წლის 8 აგვისტოდან 2011 წლის 22 ოქტომბრამდე შეასრულა ნოტარიუს ნატა გრძელიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2011 წლის 10 ნოემბრიდან 2011 წლის 20 დეკემბრამდე შეასრულა ნოტარიუს ნატა გრძელიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2011 წლის 27 დეკემბრიდან 2012 წლის 27 დეკემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნატა გრძელიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 17 აპრილიდან 2013 წლის 20 აპრილის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მედეა დემეტრაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 19 აგვისტოდან 2013 წლის 30 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 02 სექტემბრიდან 2013 წლის 14 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თინათინ დევდარიანის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 11 დეკემბრიდან 2013 წლის 14 დეკემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლალი გზირიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 08 იანვრიდან 2014 წლის 17 იანვრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თინათინ დევდარიანის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 23 იანვრიდან 24 იანვრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნატა გრძელიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 25 იანვრიდან 2014 წლის 26 იანვრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ანჟელა მანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 31 იანვარს შეასრულა ნოტარიუს ნატა გრძელიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 13 თებერვლიდან 2014 წლის 13 მარტის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მაია ლაგურაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 22 აპრილის 24 აპრილს შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 25 აპრილიდან 2014 წლის 27 აპრილის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნატა გრძელიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 05 მაისიდან 2014 წლის 08 მაისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლალი გზირიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 27 მაისიდან 2014 წლის 06 ივნისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნანა ბაკურაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 21 ივნისიდან 2014 წლის 24 ივნისამდე შეასრულა ნოტარიუს მერაბ ფარჯიკიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 18 ივლისიდან 2014 წლის 23 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ირმა ფირცხალავას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 38, 30, 31 აგვისტოს შეასრულა ნოტარიუს ნატა გრძელიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 8სექტემბრიდან 01 ოქტომბრამდე  შეასრულა ნოტარიუს მერაბ ფარჯიკიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 27 ოქტომბრიდან 2014 წლის 31 ოქტომბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მაია ბიგვავას შემცლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 8 დეკემბრიდან 2014 წლის 12 დეკემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თინათინ დევდარიანის შემცლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 16 დეკემბრიდან 2014 წლის 19 დეკემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თინათინ დევდარიანის შემცლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 20 იანვრიდან 2015 წლის 21 იანვრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მაია ბიგვავას შემცლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 22 იანვრიდან 2015 წლის 23 იანვრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მაია ბიგვავას შემცლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 30 იანვრიდან  შეასრულა ნოტარიუს მაია ბიგვავას შემცლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 10 თებერვალს შეასრულა ნოტარიუს მაია ბიგვავას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 24 თებერვლიდან 2015 წლის 27 თებერვლის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მაია ბიგვავას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 09 მარტს შეასრულეა ნოტარიუს მაია ბიგვავას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 20 მარტიდან 2015 წლის 21 მარტის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლალი გზირიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 23 მარტს შეასრულა ნოტარიუს მაია ბიგვავას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 30 მარტს შეასრულა ნოტარიუს მაია ბიგვავას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 01 აპრილს შეასრულა ნოტარიუს მაია ბიგვავას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 15 მაისს შეასრულა ნოტარიუს ირმა ფირცხალავას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 28 მაისიდან 2015 წლის 30 მაისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლალი გზირიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 16 ივნისიდან  2015 წლის 17 ივნისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ანჟელა მანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 03 ივლისიდან  2015 წლის 04 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლალი გზირიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 21 ივლისიდან  2015 წლის 22 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლალი გზირიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 28 ივლისიდან  2015 წლის 31 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 04 აგვისტოდან    2015 წლის 31 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა  ნოტარიუს ნატა გრძელიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 21 სექტემბრიდან 2015 წლის 28 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მაია ბიგვავას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 29 სექტემბერს შეასრულა ნოტარიუს მაია ბიგვავას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 13 ოქტომბერს შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2015 წლის 16, 19 ოქტომბერს შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2015 წლის 21 ოქტომბერს შეასრულა ნოტარიუს მაია ბიგვავას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 22, 23 ოქტომბერს შეასრულა ნოტარიუს მაია ბიგვავას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2015 წლის 27 ოქტომბრიდან 2015 წლის 30 ოქტომბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მაია ბიგვავას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2015 წლის 10 ნოემბრიდან 2015 წლის 16 ნოემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნატა გრძელიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2015 წლის 17 ნოემბერს შეასრულა ნოტარიუს მაია ბიგვავას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2015 წლის 27, 28 ნოემბერს შეასრულა ნოტარიუს ანჟელა მანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2015 წლის 09 ნოემბერს შეასრულა ნოტარიუს ნინოს ხოფერიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2015 წლის 19 ნოემბრიდან 2015 წლის 23 ნოემბრამდე შეასრულა ნოტარიუს ნინო ხოფერიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2015 წლის 03 დეკემბერს შეასრულა ნოტარიუს მაია ბიგვავას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2015 წლის 30 დეკემბრიდან 2016 წლის 06 იანვრამდე შეასრულა ნოტარიუს ნატა გრძელიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 25 იანვრიდან 2016 წლის 27 იანვრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ანჟელა მანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 15 თებერვალს შეასრულა ნოტარიუს მაია ბიგვავას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2016 წლის 17 თებერვალს შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 23, 24 თებერვალს შეასრულებს ნოტარიუს ლალი გზირიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობას. 
 •  2016 წლის 26 თებერვალს შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 02 მარტს შეასრულა ნოტარიუს მაია ბიგვავას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 11 მარტს შეასრულა ნოტარიუს მაია ბიგვავას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 
 •  2016 წლის 29 მარტს შეასრულა ნოტარიუს მაია ბიგვავას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 
 •  2016 წლის 01 აპრილს შეასრულა ნოტარიუს მაია ბიგვავას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 
 •  2016 წლის 04 პარილიდან 2016 წლის 23 აპრილის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ანჟელა მანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 03 მაისს შეასრულა ნოტარიუს მაია ბიგვავას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2016 წლის 10, 11, 13 მაისს შეასრულა ნოტარიუს მაია ბიგვავას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2016 წლის 16 მაისიდან 2016 წლის 20 მაისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მაია ბიგვავას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •   2016 წლის 23 მაისიდან 2016 წლის 27 მაისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მაია ბიგვავას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2016 წლის 03 ივნისიდან 2016 წლის 07 ივნისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლალი გზირიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 10 ივნისს შეასრულა ნოტარიუს თინათინ დევდარიანის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 15 ივლისიდან 2016 წლის 22 ივლისს შეასრულა ნოტარიუს მაია ბიგვავას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2016 წლის 25 ივლისიდან 2016 წსლი 29 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოატრიუს თინათინ დევდარიანის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2016 წლის 25 ივლისიდან 2016 წლის 29 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თინათინ დევდარიანის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2016 წლის 01 აგვისტოდან 2016 წლის 05 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თინათინ დევდარიანის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2016 წლის 08 აგვისტოდან 2016 წლის 12 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თინათინ დევდარიანის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 15 აგვისტოდან 19 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •   2016 წლის 6 სექტემბრიდან 16 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თინათინ დევდარიანის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 26 სექტემბრიდან 2016 30 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 10 ოქტომბრიდან 2016 წლის 16 ოქტომბრამდე შეასრულა ნოტარიუს ირმა ფირცხალავას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 14 ნოემბრიდან 2016 წლის 18 ნოემბერის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თეა მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2016 წლის 25 ნოემბერს შეასრულა ნოტარიუს ლალი გზირიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2016 წლის 12 დეკემბრიდან 2016 წლის 16 დეკემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლალი გზირიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2016 წლის 17 დეკემბერს შეასრულა ნოტარიუს ლალი გზირიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 03 იანვრიდან 2017 წლის 06 იანვრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე კიცის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2017 წლის 02 თებერვლიდან 2017 წლის 04 თებერვლის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მედეა დემეტრაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2017 წლის 10 თებერვლიდან 2017 წლის 11 თებერვლის ჩათვლით ასრულებდა ნოტარიუს მედეა დემეტრაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობას. 
 •  2017 წლის 10 და 11 აპრილს შესრულა ნოტარიუს ლალი გზირიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 05, 06 მაისს შეასრულა ნოტარიუს მედეა დემეტრაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 08 მაისიდან 2017 წლის 16 მაისამდე შეასრულებს ნოტარიუს ირმა ფირცხალავას შემცვლელი პირის მოვალეობას.
 •  2017 წლის 17 მაისს შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 30 მაისს შეასრულა ნოტარიუს მედეა დემეტრაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 02 ივნისიდან 2017 წლის 05 ივნისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლალი გზირიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 06, 07 ივნისს შეასრულა ნოტარიუს ლალი გზირიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2017 წლის 08 ივნისს შეასრულა ნოტარიუს მედეა დემეტრაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 12, 13, 14 ივნისს შეასრულა ნოტარიუს ლალი გზირიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 20, 21 ივნისს შეასრულა ნოტარიუს ლალი გზირიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 22, 23 ივნისს შეასრულა ნოტარიუს ლალი გზირიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 30 ივნისს შეასრულა ნოტარიუს ლალი გზირიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 03 ივლისიდან 2017 წლის 07 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თეა მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2017 წლის 14 ივლისს შეასრულა ნოტარიუს თინათინ დევდარიანის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2017 წლის 17 ივლისიდან 2017 წლის 21 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მედეა დემეტრაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2017 წლის 07 აგვისტოდან 2017 წლის 18 აგვისტოს ჩათვლით (შაბათ-კვირის გარდა) შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2017 წლის 21 აგვისტოდან 2017 წლის 25 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თეა მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 11 სექტემბრიდან 2017 წლის 15 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე გვანცელაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2017 წლის 17, 20 ნოემბერს შეასრულა ნოტარიუს ლალი გზირიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 27 ნოემბრიდან 12 დეკემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნინო ხოფერიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •   2017 წლის 14, 15 დეკემბერს შეასრულა ნოტარიუს ლალი გზირიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •   2017 წლის 18, 19, 20 დეკემბერს შეასრულებს ნოტარიუს ლალი გზირიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობას.
 • 2018 წლის 03 იანვარს შეასრულა ნოტარიუს ლალი გზირიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2018 წლის 04 და 05 იანვარს შეასრულა ნოტარიუს ლალი გზირიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • შეუძლია, იმუშაოს თბილისში, ქუთაისსა და მარნეულში.

მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

აპრილი
560
 
სოლიდარობის ფონდში