ოთარ ზოიძე


  •  2017 წლის 17 ივლისიდან ასრულებს ნოტარიუს ლელა ინწკირველის შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე  ნოტარიუსის  მოვალეობას.
 
 
 
 
 
 
 
 
 მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

ივნისი
560
 
სოლიდარობის ფონდში