ელისო მურღულია


 • ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2006 წლის 19 ივლისს (მოწმობის №63).
 • 2010 წლის 7 აგვისტოდან 2010 წლის 10 სექტემბრის ჩათვლით ასრულებდა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობას.
 • 2010 წლის 11 სექტემბრიდან 2010 ლის19 სექტემბრამდე ასრულებდა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობას.
 • 2010 წლის18 ოქტომბრიდან 2010 წლის 18 ნოემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნინო მათუაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2011 წლის 11 იანვრიდან 2011 წლის 18 იანვრამდე ასრულებდა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობას. 
 • 2011 წლის 18 იანვრიდან 2011 წლის 7 თებერვლამდე შეასრულა ნოტარიუს ლია გოგიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2011 წლის 20 ივნისისდან 3 ივლისამდე შეასრულა ნოტარიუს ლია გოგიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2011 წლის 4 ივლისიდან 2011 წლის 16 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნინო მათუაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2011 წლის 25 ივლისიდან 2011 წლის 25 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2011 წლის 23 სექტემბრიდან 2011 წლის 27 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლალი გზირიშვილის შეცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2013 წლის 02 მარტიდან 2013 წლის 09 მარტამდე შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 11 მარტიდან 2013 წლის 13 მარტამდე შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 01 ივლისს შეასრულა ნოტარიუს ნინო მათუაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 29 ივლისიდან 2013 წლის 02 სექტემბრამდე შეასრულა ნოტარიუს მერაბ ფარჯიკიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 25 აგვისტოდან 2014 წლის 01 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნინო მათუაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 2 სექტემბრიდან 2014 წლის 19 სექტემბრის ჩათლით შეასრულა ნოტარიუს ლია გოგიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 22 სექტემბრიდან 2014 წლის 27 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნინო სალაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 05 ნოემბრიდან 2014 წლის 15 ნოემბრის ჩათვლით შეასრულეა ნოტარიუს ნინო სალაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2014 წლის 02 დეკემბრიდან 2014 წლის 03 დეკემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნინო მათუაშვილის შემცვლელი
 • 2015 წლის 02 იანვრიდან 2015 წლის 8 იანვრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მაია ლაგურაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 26 იანვრიდან 2015 წლის 27 იანვრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნინო მათუაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 26 თებერვალს შეასრულა ნოტარიუს ნინო მათუაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 27 აპრილიდან 2015 წლის 30 აპრილის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნინო მათუაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 05 მაისიდან 2015 წლის 25 მაისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნინო სალაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 28 მაისიდან 2015 წლის 02 ივნისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ქეთევან გრიგოლიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 16 ივნისიდან 2015 წლის 04 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნარგიზა ჯანხოთელის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 09 ივლისიდან 2015 წლის 16 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თამარ ბაქრაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 06 აგვისტოდან 2015 წლის 19 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თამარ ბაქრაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2015 წლის 24 აგვისტოდან 2015 წლის 05 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლია გოგიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2015 წლის 16, 17 ოქტომბერს შეასრულა ნოტარიუს ნინო მათუაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2015 წლის 2 ნოემბრიდან 2015 წლის 10 ნოემბერამდე შეასრულა ნოტარიუს ნინო მათუაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 29 აპრილიდან 2016 წლის 05 მაისამდე შეასრულა შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 18 მაისიდან 2016 წლის 13 ივნისამდე შეასრულა ნოტარიუს მერაბ ფარჯიკიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •   2016 წლის 18 ივნისიდან 2016 წლის 2 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნინო სალაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2016 წლის 06 ივლისიდან 2016 წლის 16 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 25 ივლისიდან 2016 წლის 30 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნინო სალაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 15 აგვისტოდან 2016 წლის 19 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნინო მათუაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 19 სექტემბრიდან 24 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნინო სალაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 26 ოქტომბრიდან 2016 წლის 31 ოქტომბრამდე შეასრულა ნოტარიუს ნინო მათუაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 01 ნოემბერს შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2016 წლის 11 ნოემბრიდან 2016 წლის 19 ნოემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლია გოგიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2016 წლის 16, 17 დეკემბერს შეასრულა ნოტარიუს მერაბ ფარჯიკიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 06 იანვრიდან 2017 წლის 15 იანვრამდე  შეასრულა ნოტარიუს მერაბ ფარჯიკიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 21 იანვარს შეასრულა ნოტარიუს მერაბ ფარჯიკიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 28 იანვარს შეასრულა ნოტარიუს მერაბ ფარჯიკიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 30 იანვარს შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 4 თებერვალს შეასრულა ნოტარიუს მერაბ ფარჯიკიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 22 თებერვლიდან 2017 წლის 25 თებერვლის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლია გოგიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.

 • 2017 წლის 10 მარტს შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 13,14 და 18 აპრილს შეასრულა ნოტარიუს მერაბ ფანჯიკიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 25 აპრილს შეასრულა ნოტარიუს ლია გოგიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 05, 06 მაისს შეასრულა ნოტარიუს მერაბ ფარჯიკიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 08, 10 მაისს შეასრულა ნოტარიუს ქეთევან გრიგოლიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 13 მაისს შეასრულა ნოტარიუს მერაბ ფარჯიკიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 10 ივნისიდან 2017 წლის 15 ივნისამდე შეასრულა ნოტარიუს მერაბ ფარჯიკიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 17 ივნისს შეასრულა ნოტარიუს მერაბ ფარჯიკიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2017 წლის 29, 30 ივნისს შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 14, 17 ივლისს შეასრულებს ნოტარიუს ქეთევან გრიგოლიას შემცვლელი პირის მოვალეობას.
 • 2017 წლის 19, 20 ივლისს შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 09 აგვისტოდან 2017 წლის 18 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნინო მათუაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 21 აგვისტოდან 2017 წლის 04 სექტემბრამდე შეასრულა ნოტარიუს მერაბ ფარჯიკიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2017 წლის 05 სექტემბრიდან 2017 წლის 15 სექტემბერის ჩათვლით (შაბათ-კვირის გარდა) შეასრულა ნოტარიუს ლია გოგიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 18 სექტემბრიდან 2017 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნინო სალაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2017 წლის 05 ოქტომბერს შეასრულა ნოტარიუს ნანა ბაკურაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 09 ოქტომბრიდან 2017 წლის 11 ოქტომბრის ჩათვლის შეასრულა ნოტარიუს ლია გოგიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2017 წლის 20 ოქტომბერს შეასრულა ნოტარიუს ქეთევან გრიგოლიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 30 ოქტომბრიდან 2017 წლის 04 ნოემბრამდე შეასრულა ნოტარიუს მერაბ ფარჯიკიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 25 ნოემბერს შეასრულა ნოტარიუს მერაბ ფარჯიკიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 1 დეკემბრიდან 2017 წლის 4 დეკემბრის ჩათვლით შეასრულებს ნოტარიუს მერაბ ფარჯიკის შემცვლელი პირის მოვალეობას.

მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

ივნისი
560
 
სოლიდარობის ფონდში