მაიკო გოგოლაძე
 • ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2015 წლის 24 ნოემბერს (სერტიფიკატის №P15-5728).
   
 • 2017 წლის 21 მარტიდან 2017 წლის 27 მარტის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თინათინ რურუას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 31 მარტიდან 2017 წლის 5 აპრილის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 6 აპრილიდან 2017 წლის 13 აპრილის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თამილა გოგატიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2017 წლის 18 აპრილიდან 2017 წლის 24 აპრილის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნანა ბაკურაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 25 აპრილიდან 2017 წლის 01 მაისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნინო გახოკიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 03 მაისიდან 2017 წლის 5 მაისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2017 წლის 11 მაისს შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 14 ივლისიდან 2017 წლის 17 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •   2017 წლის 18 ივლისს შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2017 წლის 04 აგვისტოს შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2017 წლის 16 აგვისტოდან 2017 წლის 21 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 06 სექტემბერი 2017 წლის 08 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 12 სექტემბერს შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 25 სექტემბერს შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 27 სექტემბერს შეასრულა ნოტარიუს თიკა რურუას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2017 წლის 02 ოქტომბრიდან 2017 წლის 06 ოქტომბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2017 წლის 16 ოქტომბრიდან 2017 წლის 18 ოქტომბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 19 ოქტომბერს შეასრულა ნოტარიუს თინათინ რურუას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 07 ნოემბრიდან 2017 წლის 13 ნოემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.

მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

მაისი
560
 
სოლიდარობის ფონდში