ქეთევან თვაური


  • ნოტარიუსის საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2002 წლის 12 ოქტომბერს (მოქმობის N3);
  • 2011 წლის 28 მარტიდან 2011 წლის 28 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თამარ ვაშაკიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.

მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

იანვარი
560
 
სოლიდარობის ფონდში