ეკატერინე ნიკოლაძე


 • ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2010 წლის 14 დეკემბერს (მოწმობის №პ10-898).
 • 2015 წლის 27  ივლისიდან  2015 წლის 31 ივლისის  ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნანა ბაკურაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2016 წლის 18 თებერვლიდან 2016 წლის 11 მარტის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე ძულიაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2016 წლის 16 მაისიდან 2016 წლის 20 მაისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნანა ბაკურაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 11 ივლისიდან 2016 წლის 22 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნანა ბაკურაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2016 წლის 25 ივლისიდან 2016 წლის 05 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თინათინ რურუას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2016 წლის 08 აგვისტოდან 2016 წლის 12 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე ძულიაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2017 წლის 20 იანვარს შეასრულა ნოტარიუს ნანა ბაკურაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2017 წლის 10 თებერვლიდან 2017 წლის 18 თებერვლის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე ძულიაშვილის მოვალეობა. 
 •  2017 წლის 16 მარტიდან 2017 წლის 18 მარტის ჩათვლით ასრულება ნოტარიუს ეკატერინე ძულიაშვილის მოვალეობას. 
 •  2017 წლის 12 ივნისიდან 2017 წლის 16 ივნისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თამილა გოგატიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 26 ივნისიდან 2017 წლის 14 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე ძულიაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 31 ივლისიდან 2017 წლის 05 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნანა ბაკურაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 21 აგვისტოდან 2017 წლის 25 აგვისტომდე შეასრულა ნოტარიუს ლიანა ბუხრიკიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 04 სექტემბრიდან 15 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნანა ბაკურაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 02 ოქტომბრიდან 2017 წლის 06 ოქტომბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თამილა გოგატიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 16, 20, 21 ნოემბერს შეასრულებს ნოტარიუს ნანა ბაკურაძის შემცვლელი პირის მოვალეობას.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

აპრილი
560
 
სოლიდარობის ფონდში