გულთამზე ბოჭორიშვილი

 

 • ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2015 წლის 24 ნოემბერს (სერტიფიკატის №P15-5717)
 • 2016 წლის 18 თებერვლიდან 2016 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს დავით იმნაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2016 წლის 17,18 ივნისს შეასრულა ნოტარიუს ლიანა ბუხრიკიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2016 წლის 18 ივლისიდან 2016 წლის 25 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს დავით იმნაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2016 წლის 26 ივლისს შეასრულა ნოტარიუს ბაჩანა შენგელიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2016 წლის 19 აგვისტოს, ასევე, 22 აგვისტოდან 25 აგვისტოს ჩათვლით და 29 აგვისტოდან 2 სექტემბრის ჩათვლით  შეასრულა ნოტარიუს ბაჩანა შენგელიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2016 წლის 19, 20 ოქტომბერს შეასრულა ნოტარიუს დავით იმნაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2016 წლის 24 ოქტომბერს შეასრულა ნოტარიუს ბაჩანა შენგელიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2016 წლის 05 დეკემბერს შეასრულა ნოტარიუს დავით იმნაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2016 წლის 19 დეკემბრიდან 2016 წლის 23 დეკემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს დავით იმნაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2016 წლის 27, 28 დეკემბერს შეასრულა ნოტარიუს ბაჩანა შენგელიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2017 წლის 11 იანვრიდან 2017 წლის 13 იანვრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლიანა ბუხრიკიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 23 თებერვალს შეასრულა ნოტარიუს დავით იმნაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •   2017 წლის 27 თებერვლიდან 2017 წლის 3 მარტის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თამარ პოლიკაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 21 აპრილს შეასრულა ნოტარიუს დავით იმნაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 27 ივლისიდან 2017 წლის 5 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს დავით იმნდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 
 
 

მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

ივნისი
560
 
სოლიდარობის ფონდში