მერი ბუბაშვილი       ნოტარიუსის საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 1999 წელს და დაინიშნა
       ნოტარიუსად;

       2011 წლის 09 აგვისტოს, პირადი განცხადების საფუძველზე, გათავისუფლდა
       ნოტარიუსის თანამდებობიდან.

 • 2012 წლის 6 აგვისტოდან 2012 წლის 14 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნანა ბაკურაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2012 წლის 23 ოქტომბრიდან 2012 წლის 26 ოქტომბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2012 წლის 19 ნოემბრიდან 2012 წლის 21 ნოემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2013 წლის 05 აგვისტოდან 2013 წლის 13 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2014 წლის 31 იანვარს შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 23 მაისს შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 23, 24 ივნისს შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 30 ივნისს შეასრულა ნოტარიუს თეა მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 12, 13, 15-20 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 6 ოქტომბრიდან 2014 წლის 11 ოქტომბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თეა მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 12 ნოემბერს შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2014 წლის 27 ნოემბერს შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 08 დეკემბრიდან 2014 წლის 12 დეკემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 15 დეკემბრიდან 2014 წლის 19 დეკემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თეა მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 25 თებერვალს შეასრულა ნოტარიუს თეა მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 27 თებერვალს შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 2 მარტს  შეასრულა ნოტარიუს თეა მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 26 მარტს  შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 24 აპრილს  შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 07 ივლისს  შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 10 და 11 ივლისს  შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 03 აგვისტოდან  2015 წლის 10 აგვისტოს  ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თეა მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 03, 04 სექტემბერს შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2015 წლის 22, 23 სექტემბერს შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 30 ოქტომბერს შეასრულა ნოტარიუს მეგი ბაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2015 წლის 6 ნოემბერს შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2015 წლის 24, 25 ნოემბერს შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2015 წლის 11, 14 დეკემბერს შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2015 წლის 18 დეკემბერს შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2016 წლის 20 იანვრიდან 2016 წლის 22 იანვრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თეა მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.  
 •   2016 წლის 15 თებერვლიდან 2016 წლის 22 თებერვლის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თეა მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 26 თებერვალს შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 
 •  2016 წლის 30 მარტს შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •   2016 წლის 06, 07, 08 აპრილს შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2016 წლის 09, 10 ივნისს შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 21 ივლისიდან 2016 წლის 05 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თეა მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 25 აგვისტოს შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 12 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით  შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 17 ოქტომბრიდან 2016 წლის 21 ოქტომბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 03 ნოემბერს შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2016 წლის 10 ნოემბერს შეასრულა ნოტარიუს თეა მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2017 წლის 13 თებერვალს შეასრულა ნოტარიუს თეა მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.  
 •  2017 წლის 07 მარტს შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2017 წლის 21 აპრილს შეასრულა ნოტარიუს თეა მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.  
 •  2017 წლის 05 მაისს შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 11 და 13 მაისს შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 31 მაისიდან 2017 წლის 05 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •     2017 წლის 21 აგვისტოდან 2017 წლის 03 ოქტომბრის ჩათვლით (შაბათ-კვირის გარდა) შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 09 ოქტომბრიდან 2017 წლის 17 ნოემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 24, 27 ნოემბერს შეასრულა ნოტარიუს მეგი მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 11 დეკემბრიდან 15 დეკემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თეა მაღალდაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 
 შეუძლია, იმუშაოს თბილისში
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

ივნისი
560
 
სოლიდარობის ფონდში