დავით მეტრეველი

 

 

 

 

 

 

 • 2008 წლის 9 ოქტომბრიდან 2009 წლის პირველ ოქტომბრამდე შეასრულა ნოტარიუს ლიანა მინაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2011 წლის 25 იანვრიდან 2011 წლის 24 თებერვლის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლიანა მინაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2011 წლის 8 აგვისტოდან 2011 წლის 9 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მერი მერაბიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2012 წლის 19 მარტიდან 2012 წლის 25 მარტის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლიანა მინაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2012 წლის 01 აგვისტოდან 2012 წლის 12 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს იამზე ჩანქსელიანის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2012 წლის 13 აგვისტოდან 2012 წლის 31 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მერი მერაბიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 9 იანვრიდან 2013 წლის 25 იანვრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლიანა მინაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 19 თებერვლიდან 2013 წლის 01 მარტის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლიანა მინაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 03 მარტიდან 2013 წლის 14 მარტის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლია მინაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 21 მარტიდან 2013 წლის 29 აპრილის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლიანა მინაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 17 ივლისიდან 2014 წლის 26 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მაია მეტრეველის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 04 აგვისტოდან 2014 წლის 30 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მერი მერაბიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 14 აპრილიდან 2015 წლის 18 აპრილის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მერი მერაბიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 20 აპრილიდან 2015 წლის 23 აპრილის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მერი მერაბიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის24 აპრილს შეასრულა ნოტარიუს მერი მერაბიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 09 მაისიდან 10 მაისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მერი მერაბიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 10 აგვისტოდან 15 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მაია მეტრეველის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2015 წლის 17 აგვისტოდან 2015 წლის 27 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მერი მერაბიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 31 აგვისტოდან 2015 წლის 05 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლიანა მინაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2015 წლის 24 დეკემბრიდან 2015 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლიანა მინაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 25 ივლისიდან 2016 წლის 30 ივლისის ჩათვლით შეასრულებს ნოტარიუს მაია მეტრეველის შემცვლელი პირის მოვალეობას. 
 •  2016 წლის 05 აგვისტოდან 09 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლიანა მინაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2016 წლის 03 ოქტომბრიდან 2016 წლის 07 ოქტომბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლიანა მინაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 15 დეკემბრიდან 2016 წლის 29 დეკემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლიანა მინაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 16 მარტიდან 2017 წლის 24 მარტის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლიანა მინაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 27 მარტიდან 2017 წლის 31 მარტის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლიანა მინაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 28 ივნისიდან 2017 წლის 30 ივნისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლიანა მინაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 14 აგვისტოდან 2017 წლის 31 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა მერი მერაბიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 04 სექტემბრიდან 2017 წლის 08 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლიანა მინაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 25 ოქტომბრიდან 2017 წლის 27 ოქტომბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლიანა მინაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 30 ოქტომბრიდან 2017 წლის 03 ნოემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ლიანა მინაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.

მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

ივნისი
560
 
სოლიდარობის ფონდში