გულნარა არველაძე • 2002-2003 წლებში შეასრულა ნოტარიუს დარეჯან ქარსელაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2006 წელს შეასრულა ნოტარიუს ანნა როინიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2011 წლის 8 სექტემბრიდან 2011 წლის 26 სექტემბრამდე შეასრულა ნოტარიუს ქეთევან ჩხიკვაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2011 წლის 28 სექტემბრიდან 2011 წლის პირველ ოქტომბრამდე შეასრულა ნოტარიუს ქეთევან ჩხიკვაძის შეცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2011 წლის 5 ოქტომბრიდან 2011 წლის 7 ნოემბრამდე შეასრულა ნოტარიუს ქეთევან გამისონიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2012 წლის 9 იანვრიდან 2012 წლის 23 იანვრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ანნა როინიშვილის შემცვლელი პირი მოვალეობა.
 • 2012 წლის 29 აგვისტოდან 2012 წლის 12 სექტემბერამდე შეასრულა ნოტარიუს ქეთევან ჩხიკვაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2012 წლის 12 სექტემბრიდან 2012 წლის 26 სექტემბრამდე შეასრულა ნოტარიუს ქეთევან ჩხიკვაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2012 წლის 14 დეკემბრიდან 2012 წლის 28 დეკემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ანნა როინიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 05 აგვისტოდან 2013 წლის 19 აგვისტომდე შესრულა ნოტარიუს ანნა როინიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 20 აგვისტოდან 2013 წლის 10 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნელი ბურჭულაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2013 წლის 16 სექტემბრიდან 2013 წლის 11 ოქტომბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ანნა როინიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 18 ივლისიდან 2014 წლის 12 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ანნა როინიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2014 წლის 01 სექტემბრიდან 2014 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ქეთო გამისონიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 12 იანვრიდან  2015 წლის 19 იანვრის  ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ანნა როინიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 18 თებერვლიდან  2015 წლის 23 თებერვლის  ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თამილა გოგატიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 05 სექტემბრიდან 2015 წლის 05 ოქტომბრამდე შეასრულა ნოტარიუს ქეთევან გამისონიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 10 ოქტომბრიდან 2016 წლის 22 ნოემრის ჩათვლით შეასრულებს ნოტარიუს მარიამ ოძელაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობას. 
 •  2016 წლის 10 ოქტომბრიდან 2016 წლის 22 ნოემბრამდე შეასრულებს ნოტარიუს მარიამ ოძელაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობას. 
 •  2016 წლის 05 სექტემბრიდან 2016 წლის 30 სექტემბრამდე შეასრულა ნოტარიუს ქეთევან გამისონიას შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 10 ოქტომბრიდან 2016 წლის 22 ნოემბრამდე (14 ოქტომბრისა და შაბათ-კვირის გარდა) შეასრულა ნოტარიუს მარიამ ოძელაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 12 დეკემბრიდან 2016 წლის 13 დეკემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ანნა როინიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 
 
 

მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

მარტი
560
 
სოლიდარობის ფონდში