ვანდა ღუტიძე

 

 

 

 

 

 •  2013 წლის 8 თებერვლიდან 2013 წლის 9 თებერვლის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ანჯელა მანიას შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2013 წლის 12 თებერვლიდან 2013 წლის 15 თებერვლის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მირანდა რამიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2013 წლის 16 აპრილიდან 2013 წლის 20 აპრილის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნინო სალაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2014 წლის 17 თებერვლიდან 2014 წლის 18 თებერვლის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მირანდა რამიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 06 აპრილიდან 2015 წლის 13 აპრილის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მირანდა რამიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 24 აპრილიდან 2015 წლის 01 მაისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნათელა გაგაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 14 სექტემბრიდან 2015 წლის 29 სექტემბრამდე შეასრულა ნოტარიუს ანნა როინშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 20 იანვრიდან 2016 წლის 25 იანვრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს მირანდა რამიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 22 დეკემბერს შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2016 წლის 23, 24 დეკემბერს შეასრულა ნოტარიუს მირანდა რამიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 03 იანვრიდან 2017 წლის 09 იანვრამდე შეასრულა ნოტარიუს მირანდა რამიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •   2017 წლის 21 აპრილიდან 2017 წლის 23 აპრილამდე შეასრულა ნოტარიუს მირანდა რამიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 20 სექტემბრიდან 2017 წლის 29 სექტემბრამდე შეასრულა ნოტარიუს მირანდა რამიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 
 

მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

ივნისი
560
 
სოლიდარობის ფონდში