მაია ჩალიგავა

 

  • ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2015 წლის 20 ნოემბერს. 
  • 2017 წლის 12 იანვრიდან 2017 წლის 18 იანვრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ხატია ბერიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
  • 2017 წლის 6, 7, 9 და 10 მარტს შეასრულა ნოტარიუს ხატია ბერიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
  • 2017 წლის 14 მარტს შეასრულა ნოტარიუს ხატია ბერიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
  •  2017 წლის 21 აგვისტოდან 2017 წლის 25 აგვისტოს ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ხატია ბერიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 
 
 
 
 

მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

ივნისი
560
 
სოლიდარობის ფონდში