გვანცა კვაცაშვილი  • ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2015 წლის 24 ნოემბერს  (სერტიფიკატის № P15-5725) 
 
  •  2016 წლის 11, 12 აგვისტოს შეასრულა ნოტარიუს ცირა დიდებულიძის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 
 
 
 
 
 
 
 

მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

ივნისი
560
 
სოლიდარობის ფონდში