თანაშემწეობის კანდიდატები

ნოტარიუსის თანაშემწეობის კანდიდატები (I ნაკადი)

ქეთევან  ყაჭეიშვილი
სამუშაო ადგილი - თბილისი
 
 


მარიამ შავერდაშვილი
სამუშაო ადგილი - თბილისი
პირადი მონაცემები

დასაქმებულია

  

 


სალომე ხოზრევანიძე
სამუშაო ადგილი - თბილისი

პირადი მონაცემები

 

  


ანნა ყიზილაშვილი 
სამუშაო ადგილი - თბილისი

 პირადი მონაცემები

 

 
 


თამარ დიაკონიძე
სამუშაო ადგილი - თბილისი, რუსთავი

პირადი მონაცემები

 

 
  


თამარ ბერიანიძე
სამუშაო ადგილი - თბილისი

პირადი მონაცემები

დასაქმებულია

 

 


 ნათია ჭითანავა
სამუშაო ადგილი - თბილისი, ზუგდიდი

პირადი მონაცემები

დასაქმებულია

 

  


ნინო ამონიშვილი
სამუშაო ადგილი - თბილისი, რუსთავი, გურჯაანი

პირადი მონაცემები

დასაქმებულია

  

 


სოფიო გაგნიძე
სამუშაო ადგილი - თბილისი

პირადი მონაცემები

 


  


 იულია არდემანაშვილი
სამუშაო ადგილი - თბილისი, ქარელი, გორი, ხაშური

პირადი მონაცემები

დასაქმებულია

 

   


ნინო ნაოჭაშვილი
სამუშაო ადგილი - თბილისი, გორი, მცხეთა, კასპი

პირადი მონაცემები

დასაქმებულია

 

 


 

 თამარ  რაზმაძე
სამუშაო ადგილი - თბილისი, კასპი

პირადი მონაცემები

 

 

 


 ნოტარიუსის თანაშემწეობის კანდიდატები (II ნაკადი)


 თამარ ახმეტელი
სამუშაო ადგილი - თბილისი

პირადი მონაცემები

დასაქმებულია

 

  


 ნინო კევლიშვილი
სამუშაო ადგილი - თბილისი
პირადი მონაცემები
დასაქმებულია

 

 


ანა თავართქილაძე

სამუშაო ადგილი - თბილისი 

პირადი მონაცემები

 

 


სალომე კაცაძე
სამუშაო ადგილი - თბილისი 
პირადი მონაცემები 

 


თამარ გრიგორაშვილი
სამუშაო ადგილი - თბილისი
პირადი მონაცემები
დასაქმებულია
 

 

 


თამარ ბოჭორიშვილი
სამუშაო ადგილი - თბილისი 
პირადი მონაცემები

 

 

 


ირმა მეტრეველი
სამუშაო ადგილი - თბილისი, რუსთავი 
პირადი მონაცემები


 

 


ნინო აბაშიშვილი
სამუშაო ადგილი - თბილისი
პირადი მონაცემები

 

 

 

 

 

 

 


მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

ივნისი
560
 
სოლიდარობის ფონდში