საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ შემოსული განცხადებების სტატისტიკა

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა, 2015 წ. I კვარტალი. განთავსებულია - 29.04.2015

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა, 2015 წ. II კვარტალი. განთავსებულია - 29.07.2015

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა, 2017 წ. I კვარტალი. განთავსებულია - 24.04.2017

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა, 2017 წ. II კვარტალი. განთავსებულია - 25.07.2017

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა, 2017 წ. III კვარტალი. განთავსებულია - 25.10.2017

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა, 2017 წ. IV კვარტალი. განთავსებულია - 31.01.2018

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა, 2018 წლის მე-2 კვარტალი, განთავსებულია 26.07.2018
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა, 2019 წლის 1 კვარტალი, განთავსებულია 03.05.2019 
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა 2019 წლის მე-2 კვარტალი, განთავსებულია 23.07.2019
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა 2019 წლის მე-3 კვარტალი. განთავსებულია 31.10.19
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა 2019 წლის მე - 4 კვარტალი, განთავსებულია 30.01.20
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა 2020 წლის 1 კვარტალი, განთავსებულია 05.05.2020
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა 2020 წლის მე-2 კვარტალი, განთავსებულია 13.07.20
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა 2020 წლის მე-3 კვარტალი, განთავსებულია 20.10.20
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა 2021 წლის 1 კვარტალი
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა 2021 წლის მე-2 კვარტალი. განთავსებულია 14.07.2021
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა 2021 წლის მე-3 კვარტალი. განთავსებულია 30.12.2021


 


მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

ივნისი
560
 
სოლიდარობის ფონდში