თეა ციცხვაია

 

  • ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2015 წლის 24 ნოემბერს

(სერტიფიკატის №P15-5727).

  • 2017 წლის 20 მარტიდან 27 მარტამდე შეასრულა ნოტარიუს ნანა ბაკურაძის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
  •  2017 წლის 10 აპრილიდან 18 აპრილამდე შეასრულა ნოტარიუს ნუნუ კალანდარიშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
  •  2017 წლის 24 ოქტომბრიდან 2017 წლის 05 დეკემბრის ჩათვლით შეასრულებს ნოტარიუს თამარ გეფერიძის შემცვლელი პირის მოვალეობას.
 
 
 
 
 
 

მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

ივნისი
560
 
სოლიდარობის ფონდში