ქეთევან ქურასბედიანი  • 2016 წლის 23, 24 ივნისს შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე  ნოტარიუსის  მოვალეობა.
 
  • 2016 წლის 01 ივლისს შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე  ნოტარიუსის  მოვალეობა.
  •  2016 წლის 05 სექტემბრიდან 2016 წლის 16 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნანა ბაკურაძის შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე  ნოტარიუსის  მოვალეობა. 
 
 
 
 
 
 
 

მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

ივნისი
560
 
სოლიდარობის ფონდში