ია კიკუაშვილი

 • 2014 წლის 23 დეკემბრიდან 27 დეკემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნინო შოშიაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 13 ივლისიდან 15 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნინო შოშიაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 25 ივლისიდან 03 აგვისტოს ჩათვლით ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თეა კიკუაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 5 აგვისტოდან  11 აგვისტოს ჩათვლით ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნინო შოშიაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2015 წლის 07, 08 სექტემბერს შეასრულა ნოტარიუს თეა კიკუაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 • 2015 წლის 10 სექტემბრიდან 2015 წლის 11 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თეა კიკუაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2015 წლის 19 ნოემბერს შეასრულა შეასრულა ნოტარიუს თეა კიკუაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 04 ივლისიდან 2016 წლის 08 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ნინო შოშიაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2016 წლის 18 აგვისტოდან 2016 წლის 18 სექტემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თეა კიკუაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •   2016 წლის 18 სექტემბრიდან 2016 წლის 01 ნოემბრის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თეა კიკუაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2017 წლის 28 იანვარს შეასრულა ნოტარიუს თეა კიკუაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა. 
 •  2017 წლის 29 აპრილს შეასრულებს ნოტარიუს ელისო შიხიაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობას. 
 •  2017 წლის 17 ივნისს შეასრულა ნოტარიუს ელისო შიხიაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 • 2017 წლის 13 ივლისიდან 21 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თეა კიკუაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 13 ივლისიდან 20017 წლის 21 ივლისის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს თეა კიკუაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 11, 15, 18 აგვისტოს შეასრულა ნოტარიუს ნინო შოშიაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 22 აგვისტოს შეასრულა ნოტარიუს თეა კიკუაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •   2017 წლის 21 სექტემბერს შეასრულა ნოტარიუს თეა კიკუაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 •  2017 წლის 12, 13 ოქტომბერს შეასრულა ნოტარიუს თეა კიკუაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

ივნისი
560
 
სოლიდარობის ფონდში