ინფორმაცია ფინანსების შესახებ

 1. ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე (2013 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)
 2. ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე 2013 წელი
 3. ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე (31.03.2014-ის მდგომარეობით)
 4. ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე (2014 წლის 01 ივლისის მდგომარეობით)
 5. ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე (2014 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)
 6. 2014 წლის ინფორმაცია ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე, განთავსებულია 29.01.2015
 7. 2015 წლის I კვარტლის ინფორმაცია ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე, განთავსებულია 29.04.2015
 8. 2015 წლის II კვარტლის ინფორმაცია საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე, განთავსებულია 21.07.2015  
 9. 2015 წლის III კვარტლის ინფორმაცია საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე, განთავსებულია 19.10.2015
 10. 2015 წლის წლიური ინფორმაცია საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის 2015 წლის ინფორმაცია  ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე, განთავსებულია 13.01.2016
 11. 2016 წლის I კვარტლის ინფორმაცია საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე, განთავსებულია 19.04.2016
 12. 2016 წლის II კვარტლის ინფორმაცია საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე, განთავსებულია 15.07.2016
 13. 2016 წლის III კვარტლის ინფორმაცია საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე, განთავსებულია 18.10.2016
 14. საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის 2016 წლის ინფორმაცია ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე, განთავსებულია 26.01.2017
 15. 2017 წლის I კვარტლის ინფორმაცია საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე, განთავსებულია 24.04.2017
 16. 2017 წლის II კვარტლის ინფორმაცია საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე, განთავსებულია 25.07.2017
 17. 2017 წლის III კვარტლის ინფორმაცია საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე, განთავსებულია 25.10.2017
 18. საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის 2017 წლის ინფორმაცია ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე, განთავსებულია 31.01.2018
 19. 2018 წლის I კვარტლის ინფორმაცია საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე, განთავსებულია 30.04.2018
 20. 2018 წლის II კვარტლის ინფორმაცია საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე, განთავსებულია 26.07.2018
 21. 2018 წლის III კვარტლის ინფორმაცია საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე,
 22. საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის 2018 წლის ინფორმაცია ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე, განთავსებულია 28.01.2019
 23. 2019 წლის I კვარტლის ინფორმაცია საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე, განთავსებულია 15.04.2019
 24. 2019 წლის II კვარტლის ინფორმაცია საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე, განთავსებულია 09.07.2019
 25. 2019 წლის IIIკვარტლის ინფორმაცია საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე. განთავსებულია 30.10.2019
 26. საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის 2019 წლის ინფორმაცია ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე, განთავსებულია 30.01.2020
 27. 2020 წლის  I კვარტლის ინფორმაცია საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე. განთავსებულია 05.05.2020
 28. 2020 წლის II კვარტლის ინფორმაცია საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე. განთავსებულია 13.07.2020
 29. 2020 წლის III კვარტლის ინფორმაცია საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე. განთავსებულია 12.10.2020
 30. საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის 2020 წლის ინფორმაცია ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე, განთავსებულია 18.01.2021
 31. 2021 წლის I კვარტლის ინფორმაცია საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე.
 32. 2021 წლის II კვარტლის ინფორმაცია საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე. განთავსებულია 14.07.2021
 33. 2021 წლის III კვარტლის ინფორმაცია საქართველოს ნორტარიუსთა პალატის ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე. განთავსებულია 21.10.2021
 34. 2021 წლის IVკვარტლის ინფორმაცია საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის       ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე.   განთავსებულია  10.01.2022 
 35. 2022 წლის I კვარტლის ინფორმაცია საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე. განთავსებულია 13.04.2022
 36. 2022 წლის II კვარტლის ინფორმაცია საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე. განთავსებულია 15.07.2022
 37. 2022 წლის III კვარტლის ინფორმაცია საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე. განთავსებულია 04.10.2022
 38. 2022 წლის IV კვარტლის ინფორმაცია საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე. განთავსებულია 16.01.2023
 39. 2023 წლის I კვარტლის ინფორმაცია საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე, განთავსებულია            28.04.2023

  40. 2023 წლის II კვარტლის ინფორმაცია საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე, განთავსებულია 07.07.2023

41. 2023 წლის III კვარტლის ინფორმაცია საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე, განთავსებულია 06.10.2023

42. 2023 წლის IV კვარტლის ინფორმაცია საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე, განთავსებულია 12.01.2024

 

 43. 2024 წლის I კვარტლის ინფორმაცია საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე. განთავსებულია 26.04. 2024

 44. 2024 წლის II კვარტლის ინფორმაცია საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის თაობაზე. განთავსებულია 04.07.2024

 

 


მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

ივნისი
560
 
სოლიდარობის ფონდში