ნოტარიუსის შემცვლელი პირები - საქართველოს ნოტარიუსთა პალატანოტარიუსის შემცვლელი პირები

გასუფთავება
მერი ბუბაშვილი
არ არის მითითებულიარ არის მითითებულიარ არის მითითებულიარ არის მითითებული
ხელშეკრულებით მოვალეობის შესრულება
28-06-2024-დან   28-06-2024-ჩათვლით   შეცვალა თეა მაღალდაძე
10-05-2024-დან   13-05-2024-ჩათვლით   შეცვალა თეა მაღალდაძე
25-03-2024-დან   29-03-2024-ჩათვლით   შეცვალა თეა მაღალდაძე
20-03-2024-დან   22-03-2024-ჩათვლით   შეცვალა თეა მაღალდაძე
15-03-2024-დან   15-03-2024-ჩათვლით   შეცვალა თეა მაღალდაძე
04-09-2023-დან   06-10-2023-ჩათვლით   შეცვალა მეგი მაღალდაძე
22-05-2023-დან   22-05-2023-ჩათვლით   შეცვალა მეგი მაღალდაძე
02-03-2023-დან   02-03-2023-ჩათვლით   შეცვალა თეა მაღალდაძე
30-01-2023-დან   30-01-2023-ჩათვლით   შეცვალა თეა მაღალდაძე
30-11-2022-დან   30-11-2022-ჩათვლით   შეცვალა თეა მაღალდაძე
20-10-2022-დან   21-10-2022-ჩათვლით   შეცვალა მეგი მაღალდაძე
17-10-2022-დან   19-10-2022-ჩათვლით   შეცვალა თეა მაღალდაძე
15-09-2022-დან   15-09-2022-ჩათვლით   შეცვალა თეა მაღალდაძე
30-06-2022-დან   04-07-2022-ჩათვლით   შეცვალა თეა მაღალდაძე
05-05-2022-დან   06-05-2022-ჩათვლით   შეცვალა მეგი მაღალდაძე
21-02-2022-დან   25-02-2022-ჩათვლით   შეცვალა მეგი მაღალდაძე
23-04-2021-დან   30-04-2021-ჩათვლით   შეცვალა მეგი მაღალდაძე
21-12-2020-დან   22-04-2021-ჩათვლით   შეცვალა მეგი მაღალდაძე
24-02-2020-დან   28-02-2020-ჩათვლით   შეცვალა მეგი მაღალდაძე
28-01-2020-დან   28-01-2020-ჩათვლით   შეცვალა თეა მაღალდაძე
მზია მაჩიტიძე
ასრულებს მოვალეობას+995 599 174 138Mzia_mariami@yahoo.comპირადი მონაცემებიარ არის მითითებული
ხელშეკრულებით მოვალეობის შესრულება
02-09-2024-დან   06-09-2024-ჩათვლით   შეცვალა დარეჯან ახალბედაშვილი
15-07-2024-დან   26-07-2024-ჩათვლით   შეცვალა ქეთევან ბოჭორიშვილი
11-07-2024-დან   12-07-2024-ჩათვლით   შეცვალა ეკატერინე ჯელაძე
03-07-2024-დან   05-07-2024-ჩათვლით   შეცვალა მედეა დემეტრაშვილი
01-07-2024-დან   02-07-2024-ჩათვლით   შეცვალა ეკატერინა კიც
28-06-2024-დან   28-06-2024-ჩათვლით   შეცვალა ქეთევან ბოჭორიშვილი
26-06-2024-დან   26-06-2024-ჩათვლით   შეცვალა დარეჯან ახალბედაშვილი
25-06-2024-დან   25-06-2024-ჩათვლით   შეცვალა დარეჯან ახალბედაშვილი
31-05-2024-დან   31-05-2024-ჩათვლით   შეცვალა ირმა გოგია
29-05-2024-დან   29-05-2024-ჩათვლით   შეცვალა ირმა გოგია
20-05-2024-დან   21-05-2024-ჩათვლით   შეცვალა ეკატერინა კიც
07-05-2024-დან   17-05-2024-ჩათვლით   შეცვალა ქეთევან ბოჭორიშვილი
30-04-2024-დან   30-04-2024-ჩათვლით   შეცვალა ნინო გელაშვილი
12-04-2024-დან   16-04-2024-ჩათვლით   შეცვალა სოფიკო გობეჯიშვილი
11-04-2024-დან   11-04-2024-ჩათვლით   შეცვალა ნინო გელაშვილი
10-04-2024-დან   10-04-2024-ჩათვლით   შეცვალა თამარ ბაქრაძე
08-04-2024-დან   08-04-2024-ჩათვლით   შეცვალა თამარ ბაქრაძე
01-04-2024-დან   05-04-2024-ჩათვლით   შეცვალა ეკატერინე გვანცელაძე
15-03-2024-დან   15-03-2024-ჩათვლით   შეცვალა ნინო უბერი
04-03-2024-დან   07-03-2024-ჩათვლით   შეცვალა თამარ ბაქრაძე
მიხეილი მეძველია
+995 596 111 941medzvelia014@gmail.comპირადი მონაცემებიარ არის მითითებული
ხელშეკრულებით მოვალეობის შესრულება
02-05-2024-დან   02-05-2024-ჩათვლით   შეცვალა მინდია ღაღანიძე
12-02-2024-დან   12-02-2024-ჩათვლით   შეცვალა მინდია ღაღანიძე
ნათელა გაგაძე
+995 577 509 434არ არის მითითებულიარ არის მითითებულიარ არის მითითებული
ხელშეკრულებით მოვალეობის შესრულება
22-07-2024-დან   22-07-2024-ჩათვლით   შეცვალა ნათია მარუაშვილი
15-07-2024-დან   15-07-2024-ჩათვლით   შეცვალა ნათია მარუაშვილი
11-07-2024-დან   12-07-2024-ჩათვლით   შეცვალა ნათია მარუაშვილი
08-07-2024-დან   08-07-2024-ჩათვლით   შეცვალა ნათია მარუაშვილი
21-06-2024-დან   21-06-2024-ჩათვლით   შეცვალა ნათია მარუაშვილი
08-04-2024-დან   12-04-2024-ჩათვლით   შეცვალა ნათია მარუაშვილი
31-10-2023-დან   03-11-2023-ჩათვლით   შეცვალა ნათია მარუაშვილი
27-10-2023-დან   27-10-2023-ჩათვლით   შეცვალა ნათია მარუაშვილი
28-09-2023-დან   28-09-2023-ჩათვლით   შეცვალა ნათია მარუაშვილი
26-09-2023-დან   26-09-2023-ჩათვლით   შეცვალა ნათია მარუაშვილი
29-08-2023-დან   31-08-2023-ჩათვლით   შეცვალა ნათია მარუაშვილი
23-06-2023-დან   30-06-2023-ჩათვლით   შეცვალა ნათია მარუაშვილი
06-02-2023-დან   10-03-2023-ჩათვლით   შეცვალა ნათია მარუაშვილი
06-12-2022-დან   03-02-2023-ჩათვლით   შეცვალა ნათია მარუაშვილი
06-12-2022-დან   03-02-2023-ჩათვლით   შეცვალა ნათია მარუაშვილი
24-10-2022-დან   05-12-2022-ჩათვლით   შეცვალა ნათია მარუაშვილი
ნათია ნოზაძე
ასრულებს მოვალეობას+995 557 142 410natianozadze60@yahoo.comპირადი მონაცემებიარ არის მითითებული
ხელშეკრულებით მოვალეობის შესრულება
15-07-2024-დან   27-07-2024-ჩათვლით   შეცვალა ცირა ლომაია
09-07-2024-დან   09-07-2024-ჩათვლით   შეცვალა ნუნუ კაკოჩაშვილი
26-06-2024-დან   28-06-2024-ჩათვლით   შეცვალა თამარ ხურციძე
19-06-2024-დან   19-06-2024-ჩათვლით   შეცვალა ნუნუ კაკოჩაშვილი
18-06-2024-დან   18-06-2024-ჩათვლით   შეცვალა თამარ ხურციძე
15-06-2024-დან   15-06-2024-ჩათვლით   შეცვალა ცირა ლომაია
06-06-2024-დან   07-06-2024-ჩათვლით   შეცვალა ნუნუ კაკოჩაშვილი
30-05-2024-დან   30-05-2024-ჩათვლით   შეცვალა ნუნუ კაკოჩაშვილი
20-05-2024-დან   21-05-2024-ჩათვლით   შეცვალა ცირა ლომაია
18-05-2024-დან   18-05-2024-ჩათვლით   შეცვალა ცირა ლომაია
10-05-2024-დან   10-05-2024-ჩათვლით   შეცვალა ნუნუ კაკოჩაშვილი
24-04-2024-დან   25-04-2024-ჩათვლით   შეცვალა ცირა ლომაია
16-04-2024-დან   17-04-2024-ჩათვლით   შეცვალა ცირა ლომაია
10-04-2024-დან   10-04-2024-ჩათვლით   შეცვალა ნუნუ კაკოჩაშვილი
03-04-2024-დან   04-04-2024-ჩათვლით   შეცვალა ცირა ლომაია
14-03-2024-დან   14-03-2024-ჩათვლით   შეცვალა ნუნუ კაკოჩაშვილი
07-03-2024-დან   07-03-2024-ჩათვლით   შეცვალა ნუნუ კაკოჩაშვილი
02-03-2024-დან   02-03-2024-ჩათვლით   შეცვალა ცირა ლომაია
27-01-2024-დან   27-01-2024-ჩათვლით   შეცვალა ცირა ლომაია
ნანა მოლაშხია
+995 577 646 581nmolashxia@gmail.comარ არის მითითებულიარ არის მითითებული
ხელშეკრულებით მოვალეობის შესრულება
13-06-2023-დან   15-06-2023-ჩათვლით   შეცვალა თამარ ჯანაშია
ნანა მოსია
ასრულებს მოვალეობას+995 571 718 389moska72@mail.ruპირადი მონაცემებინოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2006 წლის 19 ივლისს (მოწმობის №48)
ხელშეკრულებით მოვალეობის შესრულება
16-07-2024-დან   26-07-2024-ჩათვლით   შეცვალა ეკატერინე მარშანია
02-07-2024-დან   12-07-2024-ჩათვლით   შეცვალა გიორგი ჭიტაშვილი
25-06-2024-დან   28-06-2024-ჩათვლით   შეცვალა ლია გოგია
24-06-2024-დან   24-06-2024-ჩათვლით   შეცვალა ანჟელა მანია
18-06-2024-დან   21-06-2024-ჩათვლით   შეცვალა ლია გოგია
10-06-2024-დან   14-06-2024-ჩათვლით   შეცვალა ლია გოგია
27-05-2024-დან   07-06-2024-ჩათვლით   შეცვალა ლიანა არქანია
24-05-2024-დან   24-05-2024-ჩათვლით   შეცვალა ეკატერინე მარშანია
20-05-2024-დან   21-05-2024-ჩათვლით   შეცვალა ალექსანდრე ჩალაური
18-05-2024-დან   18-05-2024-ჩათვლით   შეცვალა ალექსანდრე ჩალაური
13-05-2024-დან   17-05-2024-ჩათვლით   შეცვალა ქეთევან გრიგოლია
30-04-2024-დან   03-05-2024-ჩათვლით   შეცვალა ანჟელა მანია
15-04-2024-დან   26-04-2024-ჩათვლით   შეცვალა ლიანა არქანია
10-04-2024-დან   12-04-2024-ჩათვლით   შეცვალა მერი მერაბიშვილი
05-04-2024-დან   05-04-2024-ჩათვლით   შეცვალა ანჟელა მანია
04-03-2024-დან   07-03-2024-ჩათვლით   შეცვალა ეკატერინე ძულიაშვილი
05-02-2024-დან   16-02-2024-ჩათვლით   შეცვალა ლიანა არქანია
17-01-2024-დან   31-01-2024-ჩათვლით   შეცვალა ქეთევან გრიგოლია
15-01-2024-დან   16-01-2024-ჩათვლით   შეცვალა ლია გოგია
25-12-2023-დან   12-01-2024-ჩათვლით   შეცვალა ნარგიზა ჯანხოთელი
ნანა ქადარია
+995 514 124 884nana.qadaria@yahoo.comპირადი მონაცემებიარ არის მითითებული
ხელშეკრულებით მოვალეობის შესრულება
01-07-2024-დან   05-07-2024-ჩათვლით   შეცვალა ლიანა ბუხრიკიძე
26-06-2024-დან   28-06-2024-ჩათვლით   შეცვალა ლიანა ბუხრიკიძე
21-07-2023-დან   21-07-2023-ჩათვლით   შეცვალა მაია ბიგვავა
05-06-2023-დან   06-06-2023-ჩათვლით   შეცვალა მაია ბიგვავა
02-06-2023-დან   02-06-2023-ჩათვლით   შეცვალა მაია ბიგვავა
31-05-2023-დან   31-05-2023-ჩათვლით   შეცვალა მაია ბიგვავა
25-05-2023-დან   25-05-2023-ჩათვლით   შეცვალა მაია ბიგვავა
16-05-2023-დან   17-05-2023-ჩათვლით   შეცვალა ნანა ხევიაშვილი
03-04-2023-დან   04-04-2023-ჩათვლით   შეცვალა გიორგი ლომაშვილი
27-03-2023-დან   31-03-2023-ჩათვლით   შეცვალა გიორგი ლომაშვილი
15-03-2023-დან   17-03-2023-ჩათვლით   შეცვალა ნანა ხევიაშვილი
10-03-2023-დან   10-03-2023-ჩათვლით   შეცვალა მაია მეტრეველი
23-02-2023-დან   24-02-2023-ჩათვლით   შეცვალა მაია ბიგვავა
21-12-2022-დან   30-12-2022-ჩათვლით   შეცვალა ქეთევან გრიგოლია
05-12-2022-დან   05-12-2022-ჩათვლით   შეცვალა ნანა ხევიაშვილი
02-12-2022-დან   02-12-2022-ჩათვლით   შეცვალა ნანა ხევიაშვილი
10-11-2022-დან   10-11-2022-ჩათვლით   შეცვალა ნანა ხევიაშვილი
07-11-2022-დან   08-11-2022-ჩათვლით   შეცვალა ნანა ხევიაშვილი
26-09-2022-დან   26-09-2022-ჩათვლით   შეცვალა ქეთევან გრიგოლია
15-09-2022-დან   23-09-2022-ჩათვლით   შეცვალა ნანა ხევიაშვილი
ნატო ტრაპაიძე
+995 595 115 510natali.trapaidze@gmail.comპირადი მონაცემებიარ არის მითითებული
ხელშეკრულებით მოვალეობის შესრულება
14-06-2019-დან   18-06-2019-ჩათვლით   შეცვალა თინათინ დევდარიანი
16-05-2019-დან   16-05-2019-ჩათვლით   შეცვალა თეა მაღალდაძე
13-04-2019-დან   13-04-2019-ჩათვლით   შეცვალა მაია ლაგურაშვილი
27-09-2018-დან   05-10-2018-ჩათვლით   შეცვალა მარიკა გოგოლაძე
05-09-2018-დან   07-09-2018-ჩათვლით   შეცვალა მარიკა გოგოლაძე
17-08-2018-დან   17-08-2018-ჩათვლით   შეცვალა მარიკა გოგოლაძე
ნიკოლოზ მალაშხია
+995 599 561 242არ არის მითითებულიპირადი მონაცემებიარ არის მითითებული
ხელშეკრულებით მოვალეობის შესრულება
26-02-2020-დან   26-02-2020-ჩათვლით   შეცვალა ლანა ხანიშვილი
18-02-2020-დან   21-02-2020-ჩათვლით   შეცვალა თამილა გოგატიშვილი
09-01-2020-დან   09-01-2020-ჩათვლით   შეცვალა ანნა როინიშვილი
25-11-2019-დან   29-11-2019-ჩათვლით   შეცვალა ანნა როინიშვილი
18-07-2019-დან   19-07-2019-ჩათვლით   შეცვალა ეკატერინა კიც
01-07-2019-დან   02-07-2019-ჩათვლით   შეცვალა ლანა ხანიშვილი
15-04-2019-დან   19-04-2019-ჩათვლით   შეცვალა ეკატერინა კიც
20-02-2019-დან   22-02-2019-ჩათვლით   შეცვალა ეკატერინა კიც

მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

ივნისი
560
 
სოლიდარობის ფონდში