სიახლეები

ნოტარიუსმა თეა ედიშერაშვილმა სტუდენტებთან საჯარო ლექცია გამართა ნოტარიუსმა თეა ედიშერაშვილმა სტუდენტებთან საჯარო ლექცია გამართა
ივლისი 3, 2023

სანოტარო სერვისების ხელმისაწვდომობა იუსტიცის სამინისტროს ერთ-ერთი პრიორიტეტია, ამ მიზნით, 2021-2023 წლებში გაფართოვდა სანოტარო მოქმედებების გეოგრაფიული არეალი და 310-მდე გაიზარდა ნოტარიუსთა რაოდენობა. ნოტარიუსის თანამდებობის დასაკავებლად აუცილებელია ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება, რომელიც იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით ინიშნება. ამჟამად 2023 წლის ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდის...


სრული ტექსტის სანახავად, დააჭირეთ სიახლის სათაურსნოტარიუსთა პალატაში პროექტის  - ,,უცხოური ელემენტის შემცველ საქმეებზე სანოტარო მოქმედებათა შესრულების გზამკვლევი ნოტარიუსთა პალატაში პროექტის - ,,უცხოური ელემენტის შემცველ საქმეებზე სანოტარო მოქმედებათა შესრულების გზამკვლევი" - შედეგების პრეზენტაცია გაიმართა
ივნისი 29, 2023

პროექტის მიზანი უცხოური ელემენტის შემცველ სამართლებრივ ურთიერთობებში სანოტარო მოქმედებების ერთგვაროვანი პრაქტიკის დამკვიდრებაა, რომელიც ემსახურება ქვეყანაში სამართლებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფას და სამართლებრივი ურთიერთობის მონაწილეთა უფლებების და კანონიერი ინტერესების დაცვისთვის მყარი გარანტიების შექმნას. ამისათვის, პროექტის ფარგლებში, მასშტაბური კვლევა განხორციელდა და მისი შედეგების საფუძვ...


სრული ტექსტის სანახავად, დააჭირეთ სიახლის სათაურსნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა დაინიშნა ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა დაინიშნა
ივნისი 27, 2023

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2022 წლის 22 ივნისის №324 ბრძანებით, მიმდინარე წლის 31 ივლისიდან 19 აგვისტომდე ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდები ჩატარდება. საკვალიფიკაციო გამოცდა იუსტიციის სასწავლო ცენტრში ორ ეტაპად გაიმართება. პირველი ეტაპი ზოგად უნარ-ჩვევებს მოიცავს (ვერბალური და მათემატიკური ნაწილები), მეორე კი პროფესიულ ტესტირებას. საბუთების მიღება წარმოებს 2023 წლის 26 ივნისიდან 2023...


სრული ტექსტის სანახავად, დააჭირეთ სიახლის სათაურსნოტარიუსთა პალატის გამგეობის თავმჯდომარემ სისტემაში დანერგილი სიახლეები ნოტარიუსთა საერთაშორისო კავშირის ევროპის საქმეთა კომისიის სხდომაზე წარადგინა ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის თავმჯდომარემ სისტემაში დანერგილი სიახლეები ნოტარიუსთა საერთაშორისო კავშირის ევროპის საქმეთა კომისიის სხდომაზე წარადგინა
ივნისი 24, 2023

დავით ფუტკარაძემ ყურადღება გაამახვილა ელექტრონული სანოტარო აქტის დანერგვაზე ნოტარიატში. ნოტარიუსის მიერ ციფრული ხელმოწერის გამოყენების მიმართულებით ნოტარიუსთა პალატაში უკვე მიმდინარეობს მუშაობა შესაბამისი სამართლებრივი აქტის პროექტის მომზადებაზე. გაციფრულების პროექტი ნოტარიუსთა პალატის საქმიანობის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. დღეისათვის საქართველოს ნოტარიატი ასრულებს ისეთ დისტანციურ სანოტარო მო...


სრული ტექსტის სანახავად, დააჭირეთ სიახლის სათაურსნოტარიუსებმა სემინარზე სამეწარმეო სამართლის პრაქტიკული და თეორიული საკითხები განიხილეს ნოტარიუსებმა სემინარზე სამეწარმეო სამართლის პრაქტიკული და თეორიული საკითხები განიხილეს
ივნისი 17, 2023

სემინარზე ნოტარიუსებმა ,,მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონში განხორციელებული ცვლილებები განიხილეს და ექსპერტთან ერთად ისაუბრეს ისეთ თემებზე, რომლებიც სამეწარმეო სამართლის კუთხით ნოტარიუსების პრაქტიკულ საქმიანობაში მნიშვნელოვანია. სემინარი ნოტარიუსთა პალატის სასწავლო ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა და მასში მონაწილეობა დასავლეთ საქართველოს ნოტარიუსებმა მიიღეს. ნოტარიუსთა პალატის საქმიანობი...


სრული ტექსტის სანახავად, დააჭირეთ სიახლის სათაურს
მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

იანვარი
560
 
სოლიდარობის ფონდში