სიახლეები

ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის თავმჯდომარე ეკატერინე ნანდოშვილმა მედიაციის ინტერდისციპლინურ ფორუმზე სანოტარო მედიაციის გამოწვევებსა და უპირატესობებზე ისაუბრა. ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის თავმჯდომარე ეკატერინე ნანდოშვილმა მედიაციის ინტერდისციპლინურ ფორუმზე სანოტარო მედიაციის გამოწვევებსა და უპირატესობებზე ისაუბრა.
დეკემბერი 17, 2023

მოხსენებაში ეკატერინე ნანდოშვილმა ყურადღება გაამახვილა ევროკავშირის ნოტარიუსთა საბჭოსთან საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის პარტნიორად მიღების გადაწყვეტილებაზეც. პარტნიორობის შეთანხმების ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური საკითხი სანოტარო მედიაციაა. ,,სანოტარო მედიაციისას მოქალაქეს არ სჭირდება სასარჩელო განცხადების ფორმის შევსება და სარჩელის დასაშვებობის სტადიის გავლა, სახელმწიფო ბაჟის, ადვოკატის ...


სრული ტექსტის სანახავად, დააჭირეთ სიახლის სათაურსევროკავშირის ნოტარიუსთა საბჭოს და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატას შორის პარტნიორად მიღებაზე შეთანხმება შედგა ევროკავშირის ნოტარიუსთა საბჭოს და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატას შორის პარტნიორად მიღებაზე შეთანხმება შედგა
დეკემბერი 8, 2023

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის თავმჯდომარე ეკატერინე ნანდოშვილმა და ნოტარიუსმა, ნოტარიუსთა საერთაშორისო კავშირის ევროპის საქმეთა კომისიის წევრმა, ნინო ხოფერიამ გენერალურ ასამბლეაზე მოხსენებაში ისაუბრეს ქართული ნოტარიატის ევროკავშირის ნოტარიუსთა საბჭოსთან პარტნიორობის დამყარების მნიშვნელობაზე. პარტნიორობის შეთანხმება სანოტარო სფეროში სამართლებრივი უსაფრთხოებისთვის მოქალაქეთა უფლებე...


სრული ტექსტის სანახავად, დააჭირეთ სიახლის სათაურსმოქალაქეთა სანოტარო მომსახურების ხარისხის ამაღლების საკითხებზე გამგეობის გაფართოებულ სხდომაზე იმსჯელეს მოქალაქეთა სანოტარო მომსახურების ხარისხის ამაღლების საკითხებზე გამგეობის გაფართოებულ სხდომაზე იმსჯელეს
ნოემბერი 28, 2023

განსახილველ საკითხთა შორის იყო სანოტარო საქმიანობის მარეგულირებულ სამართლებრივ აქტებში განხორციელებული ცვლილებები. მათ შორის - კერძო მესაკუთრეების ქონებრივი უფლებების უკეთ დაცვა და უცხოურ მინდობილობების გაფორმებასთან დაკავშირებული რეგულაციები. სანოტარო სისტემაში შემდგომი საერთო პრაქტიკის დანერგვის მიზნით, გამგეობის წევრებმა და ნოტარიუსებმა პოზიციები შეაჯერეს და ისაუბრეს უწყებებს შორის ამ მი...


სრული ტექსტის სანახავად, დააჭირეთ სიახლის სათაურსიუსტიციის სასწავლო ცენტრში ნოტარიუსთა პალატის სტაჟიორთა კონკურსი დასრულდა! იუსტიციის სასწავლო ცენტრში ნოტარიუსთა პალატის სტაჟიორთა კონკურსი დასრულდა!
ნოემბერი 24, 2023

სტაჟიორთა კონკურსის ჩატარების წესისა და პირობების შესახებ დებულებისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში სტაჟირების გავლის წესის დამტკიცების თაობაზე 2019 წლის 23 ოქტომბრის N450 ბრძანების შესაბამისად, დასრულდა სსიპ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატასთან არსებულ სასწავლო ცენტრში მისაღებ სტაჟიორთა შერჩევის ორივე ეტაპი. პროფესიული ტესტირება 87-მა აპლიკანტმა გაიარა, მე-11 მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამი...


სრული ტექსტის სანახავად, დააჭირეთ სიახლის სათაურსნოტარიუსთა საერთაშორისო კავშირმა ქართული ნოტარიატის მიღწევები ინსტიტუციურ შეხვედრებზე განიხილა  ნოტარიუსთა საერთაშორისო კავშირმა ქართული ნოტარიატის მიღწევები ინსტიტუციურ შეხვედრებზე განიხილა
ნოემბერი 11, 2023

სანოტარო სფეროში განხორციელებული სამართლებრივი რეგულაციები, სანოტარო სამართლის დისციპლინის გაძლიერება, შშმ პირებისთვის სანოტარო სერვისების მისაწვდომობის გაუმჯობესება, - ამ და სხვა მნიშვნელოვან თემებზე ნოტარიუსთა პალატის დელეგაციამ ბრაზილიაში გამართულ კონფერენციაზე იმსჯელა. ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის თავმჯდომარე ეკატერინე ნანდოშვილი, თავმჯდომარის მოადგილე მარიკა გოგოლაძე და გამგეობის წევრი დ...


სრული ტექსტის სანახავად, დააჭირეთ სიახლის სათაურს
მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

მაისი
560
 
სოლიდარობის ფონდში