საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ შემოსული განცხადებების სტატისტიკა

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა, 2015 წ. I კვარტალი. განთავსებულია - 29.04.2015

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა, 2015 წ. II კვარტალი. განთავსებულია - 29.07.2015

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა, 2017 წ. I კვარტალი. განთავსებულია - 24.04.2017

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა, 2017 წ. II კვარტალი. განთავსებულია - 25.07.2017

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა, 2017 წ. III კვარტალი. განთავსებულია - 25.10.2017

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა, 2017 წ. IV კვარტალი. განთავსებულია - 31.01.2018

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა, 2018 წლის მე-2 კვარტალი, განთავსებულია 26.07.2018
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა, 2019 წლის 1 კვარტალი, განთავსებულია 03.05.2019 
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა 2019 წლის მე-2 კვარტალი, განთავსებულია 23.07.2019


მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

სექტემბერი
560
 
სოლიდარობის ფონდში