საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ შემოსული განცხადებების სტატისტიკა

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა, 2015 წ. I კვარტალი. განთავსებულია - 29.04.2015

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა, 2015 წ. II კვარტალი. განთავსებულია - 29.07.2015

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა, 2017 წ. I კვარტალი. განთავსებულია - 24.04.2017

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა, 2017 წ. II კვარტალი. განთავსებულია - 25.07.2017

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა, 2017 წ. III კვარტალი. განთავსებულია - 25.10.2017

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა, 2017 წ. IV კვარტალი. განთავსებულია - 31.01.2018

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა, 2018 წლის მე-2 კვარტალი, განთავსებულია 26.07.2018
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა, 2019 წლის 1 კვარტალი, განთავსებულია 03.05.2019 
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა 2019 წლის მე-2 კვარტალი, განთავსებულია 23.07.2019
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა 2019 წლის მე-3 კვარტალი. განთავსებულია 31.10.19
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა 2019 წლის მე - 4 კვარტალი, განთავსებულია 30.01.20
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა 2020 წლის 1 კვარტალი, განთავსებულია 05.05.2020
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა 2020 წლის მე-2 კვარტალი, განთავსებულია 13.07.20
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა 2020 წლის მე-3 კვარტალი, განთავსებულია 20.10.20
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა 2021 წლის 1 კვარტალი
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა 2021 წლის მე-2 კვარტალი. განთავსებულია 14.07.2021
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა 2021 წლის მე-3 კვარტალი. განთავსებულია 30.12.2021
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა 2022 წლის I კვარტალი, განთავსებულია 15.07.2022
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა 2022 წლის II კვარტალი. განთავსებულია 15.07.2022
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა 2022 წლის III კვარტალი
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებებიუს ზოგადი სტატისტიკა 2023 წლის I კვარტალი
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა 2023 წლის II კვარტალი. განთავსებულია 03.10.2023
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა 2023 წლის III კვარტალი. განთავსებულია 06.10.2023
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა 2024 წლის I კვარტალი. განთავსებულია 26.04.2024


მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

აპრილი
560
 
სოლიდარობის ფონდში