საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი

სსიპ "საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში" საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე, მათ შორის, საჯა­რო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გაცემასა და პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი – აღმასრულებელი დირექტორი ინგა ქომეთიანი.
სამსახურის ტელეფონის ნომერი: (+995 32) 2 206 777; 
ელექტრონული ფოსტა: contact@notary.ge
მისამართი: ივ. ჯავახიშვილის ქ N60, 0102 თბილისი, საქართველო.
თქვენთვის საინტერესო სხვადასხვა სიახლე და მიმდინარე აქტივობების ამსახველი ინფორმაციები იხილეთ მთავარ გვერდზე: www.notary.ge
ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს სტრუქტურის, ფუნქციების, სტატეგიის, ადმინისტრაციული ორგანოს ხელმძღვანელის, მოადგილისა და გამგეობის წევრების შესახებ იხილეთ ვებგვერდზე განთავსებულ ბანერზე "ჩვენს შესახებ".

მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

მარტი
560
 
სოლიდარობის ფონდში