საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი

სსიპ ,,საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში“ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე, მათ შორის, საჯა­რო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გაცემასა და პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი – აღმასრულებელი დირექტორი თეა აბრამიძე

სამსახურის ტელეფონის ნომერი: (+995) 2 220777; 

ელექტრონული ფოსტა: contact@notary.ge

მისამართი: ა. წერეთლის გამზირი N 142, 0119, თბილისი, საქართველო

თქვენთვის საინტერესო სხვადასხვა სიახლეები და მიმდინარე აქტივობების ამსახველი ინფორმაციები იხილეთ მთავარ გვერდზე:   http://www.notary.ge.  

ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს სტრუქტურის, ფუნქციების, სტატეგიის, ადმინისტრაციული ორგანოს ხელმძღვანელის, მოადგილისა და გამგეობის წევრების თაობაზე იხილეთ ვებ-გვერდზე განთავსებულ ბანერზე ,,ჩვენს შესახებ“